ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0903000259

วันที่ขอ : 20 Mar 2552

วันที่รับคำขอ : 20 Mar 2552

เลขที่ประกาศ : 5249

วันที่ประกาศ : 24 Feb 2553

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 5249

วันที่จดทะเบียน : 24 Feb 2553

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางบุญสม มัณยานนท์, นางกัลยาภรณ์ เด่นกิรติ, นางสุภาวรรณ เทียรศรี

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เก็บของเสียในทรวงอกสำหรับทารกแรกเกิด

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 10 Feb 2560

IPC/ID

A61M 1/00

A61M 15/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      อุปกรณ์เก็บของเสียในทรวงอกสำหรับทารกแรกเกิด ตามการประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บของเหลวและแก๊สที่ไหลออกมาจากในทรวงอกของเด็กทารกแรกเกิด เมื่อแพทย์ทำการผ่าตัดของเหลวและแก๊สจะไหลมายังอุปกรณ์อุปกรณ์เก็บของเสียนี้ โดยอุปกรณ์นี้จะประกอบไปด้วย กล่องรองรับ(6)ช่องเก็บของเสีย(20,21,22)และหลอดรองรับหนึ่ง(3)หลอดรองรับสอง(4)หลอดรองรับสาม(5)ซึ่งต้องใช้ร่วมกับเครื่องดูดโดยใช้แรงดันสุญญากาศ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.อุปกรณ์เก็บของเสียในทรวงอกสำหรับทารกแรกเกิด ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย กล่องรองรับ(6)ที่มีลักษณะเป็นกล่องเหลี่ยม ภายในเป็นช่องเก็บของเสีย จะแบ่งเป็น 3 ช่อง คือช่องเก็บของเสีย(20,21,22)ส่วนล่างสุดของทั้งสามช่องจะมีที่ร่องกันกระแทก(16)โดยเมื่อทำการผ่าตัดจะมีการต่อท่อจากทรวงอก ซึ่งจะมีของเหลวและแก๊สผ่านมาจากท่อเข้า1(11)มายังหลอดรองรับหนึ่ง(3)ผ่านท่อออก1(12)ไปยังหลอดรองรับสอง(4)ส่วนหลอดรองรับสาม(5)จะมีน้ำอยู่ข้างในปริมาตร 10 ซม.มีแรงดัน 10

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.อุปกรณ์เก็บของเสียในทรวงอกสำหรับทารกแรกเกิด ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย กล่องรองรับ(6)ที่มีลักษณะเป็นกล่องเหลี่ยม ภายในเป็นช่องเก็บของเสีย จะแบ่งเป็น 3 ช่อง คือช่องเก็บของเสีย(20,21,22)ส่วนล่างสุดของทั้งสามช่องจะมีที่ร่องกันกระแทก(16)โดยเมื่อทำการผ่าตัดจะมีการต่อท่อจากทรวงอก ซึ่งจะมีของเหลวและแก๊สผ่านมาจากท่อเข้า1(11)มายังหลอดรองรับหนึ่ง(3)ผ่านท่อออก1(12)ไปยังหลอดรองรับสอง(4)ส่วนหลอดรองรับสาม(5)จะมีน้ำอยู่ข้างในปริมาตร 10 ซม.มีแรงดัน 10 บาร์ ส่วนแก๊สจะถูกระบายออกผ่านท่อระบายแก๊ส(17)แล้วผ่านท่อออก 3(16)เพื่อไปเชื่อมต่อกับเครื่องดูดโดยใช้ความดันสุญญากาศ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้มีลักษณะพิเศษ คือ หลอดรองรับหนึ่ง(3)หลอดรองรับสอง(4)จะมีเส้นกำหนดปริมาตร(19)เมื่อของเหลวมีปริมาตรตามที่กำหนดก็จะถูกถ่ายเทไปยังหลอดรองรับถัดไป 2.อุปกรณ์เก็บของเสียในทรวงอกสำหรับทารกแรกเกิด ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง ช่องเก็บของเสีย(20,21,22)มีลักษณะเป็นด้านหนึ่งเป็นช่องโปร่งใส ส่วนด้านบนเป็นช่องสำหรับใส่หลอดรองรับหนึ่ง(3)หลอดรองรับสอง(4)และหลอดรองรับสาม(5) 3.อุปกรณ์เก็บของเสียในทรวงอกสำหรับทารกแรกเกิด ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง กล่องรองรับ(6)ด้านข้างจะมีสาย(23)สำหรับใช้ในการแขวน