ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0603000648

วันที่ขอ : 19 May 2549

วันที่รับคำขอ : 19 May 2549

เลขที่ประกาศ : 3973

วันที่ประกาศ : 11 Jan 2551

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3973

วันที่จดทะเบียน : 11 Jan 2551

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวดวงพร อังสุมาลี, นายเจษฎา ธรรมวนิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, ผศ.ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ, นางวราภรณ์ พุ่มสุวรรณ, นางสุมาลี ภควรวุฒิ, ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, ผศ.ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่อมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 19 May 2559

IPC/ID

B23Q 11/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : เครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็น ตัวถังรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีฝาเปิดปิด ภายในตัวถัง ประกอบด้วยถังต้มน้ำร้อนและถังล้าง/พาสเจอไรซ์ โดยถังล้าง/พาสเจอไรซ์มีหัวฉีดเรียงกันอยู่เป็นชั้นๆ สำหรับเสียบท่อหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ต้องการพาสเจอไรซ์ เครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ เป็นเครื่องล้างทำความ สะอาด โดยส่งน้ำผ่านหัวฉีดเข้าไปล้างในท่อและอุปกรณ์ จากนั้นฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรซ์ โดยใช้น้ำ ร้อนผ่านหัวฉีด และอบแห้งท่อและอุปกรณ์โดยใช้ลมร้อนเป่าผ่านหัวฉีด

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นตัวถังรูป(1) ทรงสี่เหลี่ยมที่มี ฝาเปิดปิด (2) ภายในตัวถัง (1) ประกอบด้วย ถังต้มน้ำ(6) และถังล้าง/พาสเจอไรซ์(7) มี ลักษณะเฉพาะคือ ถังล้าง/พาสเจอไรซ์ เป็นถังรูปทรงกระบอก มีแกนกลาง (71) อยู่ตรง ศูนย์ถังกลาง ที่แกนกลางนี้มีหัวฉีด (72) เรียงกันอยู่เป็นชั้นๆ เป็นตำแหน่งที่ใช้เสียบอุปกรณ์ ที่ต้องการทำความสะอาด โดยภายในแกนกลางมีท่อต่อจากปั๊มน้ำหรือปั๊มลม เพื่อส่งน้ำร้อน หรือลมร้อนเข้าหัวฉีด (72) ส่วนที่ผนังของถังล้าง

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. เครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นตัวถังรูป(1) ทรงสี่เหลี่ยมที่มี ฝาเปิดปิด (2) ภายในตัวถัง (1) ประกอบด้วย ถังต้มน้ำ(6) และถังล้าง/พาสเจอไรซ์(7) มี ลักษณะเฉพาะคือ ถังล้าง/พาสเจอไรซ์ เป็นถังรูปทรงกระบอก มีแกนกลาง (71) อยู่ตรง ศูนย์ถังกลาง ที่แกนกลางนี้มีหัวฉีด (72) เรียงกันอยู่เป็นชั้นๆ เป็นตำแหน่งที่ใช้เสียบอุปกรณ์ ที่ต้องการทำความสะอาด โดยภายในแกนกลางมีท่อต่อจากปั๊มน้ำหรือปั๊มลม เพื่อส่งน้ำร้อน หรือลมร้อนเข้าหัวฉีด (72) ส่วนที่ผนังของถังล้างมีรูรับน้ำเข้า (73) รูน้ำล้น (74) เพื่อควบคุม ระดับน้ำสูงสุด และเซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ (75) ที่ส่วนฐานของถังล้าง/พาสเจอไรซ์ (7) มี รูระบายน้ำออก (76) อยู่ตรงกลางฐานของถังล้าง/พาสเจอไรซ์ (7) เพื่อส่งน้ำออกไปตามท่อ สู่ปั๊มน้ำทิ้ง หรือเพื่อส่งน้ำออกไปตามท่อสู่ปั๊มน้ำวน ผ่านตัวทำความร้อนเพื่อควบคุมระดับ ความร้อน แล้วส่งน้ำเข้าสู่ตัวถังล้าง/พาสเจอไรซ์ (7) ที่ด้านล่างของท่อในแกนกลาง ซึ่งปั๊ม น้ำทิ้งหรือปั๊มน้ำวนจะทำงานตามขั้นตอนการทำงานของเครื่อง