ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0603000647

วันที่ขอ : 19 May 2549

วันที่รับคำขอ : 19 May 2549

เลขที่ประกาศ : 3881

วันที่ประกาศ : 30 Nov 2550

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3881

วันที่จดทะเบียน : 30 Nov 2550

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาว เจษฎาธรรมวาณิช, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นางสาว นิชานันท์ทับทิมเทพย์, นางสาว ดวงพรอังสุมาลี

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, ผศ.ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ, ผศ.ไพโรจน์สุวรรณสุทธิ, ศ.นพ.สมหวังด่านชัยวิจิตร, นาง รัชดาเจิดรังษี, นางสาว ยุวดีตันติวัฒนาไพบูลย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องคลุกแป้งบนถุงมือผ่าตัด

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 19 May 2559

IPC/ID

B26D5/00

B01F15/00

G03G15/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : เครื่องคลุกแป้งบนถุงมือผ่าตัด มีลักษณะเป็นถังรูปทรงกระบอก ที่วางอยู่บนขาตั้ง ภายในถัง คลุกแป้งมีแผ่นวัสดุแข็งตามแนวยาวของถัง เพื่อให้การคลุกแป้งบนถุงมือผ่าตัดได้อย่างทั่วถึง และมี เพลาสอดทะลุเข้ามายังตัวถังสำหรับใช้เป็นแกนกลางของถังปลาย ปลายอีกด้านของเพลาเชื่อมต่อกับ มอเตอร์เพื่อหมุนถัง มีปุ่มหมุนควบคุมการทำงานติดอยู่ที่ขาตั้ง โดยขาตั้งนี้สามารถทำให้ถังเอียงได้หลาย ระดับ เพื่อให้คลุกแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการฟุ้งกระจายของแป้ง

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เครื่องคลุกแป้งถุงมือผ่าตัด มีลักษณะพิเศษคือ เครื่องคลุกแป้งบนถุงมือผ่าตัดดังกล่าว ประกอบด้วย ถังคลุกแป้ง (1) มีลักษณะเป็นถังรูปทรงกระบอก ประกอบด้วย ตัวถัง (11) และ ฝาครอบ (12) โดยบริเวณก้นถังมีปลายด้านหนึ่งของเพลา (13) สอดทะลุเข้ามาภายในตัวถัง (11) สำหรับใช้เป็นแกนกลางของถังและปลายอีกด้านหนึ่งของเพลา (13) เชื่อมต่อกับมอเตอร์ เสียบอยู่ในแกนกลางของถังจากด้านหลังเพื่อหมุนถัง เชื่อมต่อกับขาตั้ง (2) ตรงแกนยึด (25) โดยที่ขาตั้ง (2) มีมอเตอร์และปุ่มหมุน (27) สำหรับควบคุมการทำงานขอ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. เครื่องคลุกแป้งถุงมือผ่าตัด มีลักษณะพิเศษคือ เครื่องคลุกแป้งบนถุงมือผ่าตัดดังกล่าว ประกอบด้วย ถังคลุกแป้ง (1) มีลักษณะเป็นถังรูปทรงกระบอก ประกอบด้วย ตัวถัง (11) และ ฝาครอบ (12) โดยบริเวณก้นถังมีปลายด้านหนึ่งของเพลา (13) สอดทะลุเข้ามาภายในตัวถัง (11) สำหรับใช้เป็นแกนกลางของถังและปลายอีกด้านหนึ่งของเพลา (13) เชื่อมต่อกับมอเตอร์ เสียบอยู่ในแกนกลางของถังจากด้านหลังเพื่อหมุนถัง เชื่อมต่อกับขาตั้ง (2) ตรงแกนยึด (25) โดยที่ขาตั้ง (2) มีมอเตอร์และปุ่มหมุน (27) สำหรับควบคุมการทำงานของมอเตอร์ เมื่อใช้งาน สามารถปรับระดับองศาของถังให้เอียงขึ้นขนานกับพื้นและเอียงลง เพื่อให้เหมาะกับการทำงาน ในแต่ละขึ้นตอนได้ 2. เครื่องคลุกแป้งถุงมือผ่าตัด ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ขาตั้ง (2) มีลักษณะเป็นโครงวัสดุแข็ง ประกอบด้วยส่วนฐานเป็นขาตั้งสามเหลี่ยม (21) เชื่อมติดกับแขนรองรับ(22) เพื่อรองรับ ส่วนยึดขาติดตั้งถังคลุกแป้ง(23) ซึ่งขาติดตั้งถังคลุกแป้ง (23) มีโครงวัสดุแข็ง 3 ชิ้น คือชิ้นที่ หนึ่ง ชิ้นที่สอง และชิ้นที่สาม เชื่อมต่อกันเป็นมุมฉาก ซึ่งโครงวัสดุชิ้นที่หนึ่งและชิ้นที่สามอยู่ใน ลักษณะขนานกัน มีรู(24) สำหรับเสียบแกนยึด(25) ส่วนชิ้นที่สองติดตั้งอยู่ในลักษณะตั้งฉาก กับชิ้นที่หนึ่งและชิ้นที่สาม จะมีแผงวัสดุแข็ง(26) สำหรับติดมอเตอร์ด้านหลัง ด้านหน้า สำหรับติดปุ่มหมุน (27)