ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1003000755

วันที่ขอ : 20 Aug 2553

วันที่รับคำขอ : 20 Aug 2553

เลขที่ประกาศ : 6895

วันที่ประกาศ : 27 Jan 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6895

วันที่จดทะเบียน : 27 Jan 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รองศาสตราจารย์วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมือ

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 14 Jun 2561

IPC/ID

A61B 17/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมือตามการ ประดิษฐ์นี้ออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมือที่ซึ่งทำมาจากวัสดุที่ ทนความร้อน สามารถทำความสะอาดได้โดยการใช้ความร้อนและแรงดันสูง ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ ส่วนด้ามจับ (1), ส่วนก้านเชื่อมต่อ (2), ส่วนที่เป็นใบมีด (3) สำหรับช่วยในการผ่าตัดปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมือและส่วนที่เป็นหัวเกี่ยว (4) เพื่อให้ไม่ต้องกรีด แผลยาวหรือดึงถ่างแผลมากๆ ส่งผลให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก สามารถตัดปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมือ ได้สะดวกมากขึ้น

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมือตามการประดิษฐ์นี้ซึ่งทำมาจากวัสดุที่ทน ความร้อน สามารถทำความสะอาดได้โดยการใช้ความร้อนและแรงดันสูง ประกอบด้วย ส่วน ด้ามจับ (1) ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลมพื้นผิวไม่เรียบ เชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกับส่วน ก้านเชื่อมต่อ (2) โดยมีลักษณะพิเศษคือ ส่วนก้านเชื่อมต่อ (2) ซึ่งมีลักษณะที่มีขนาดปลายทั้งสองด้านไม่เท่ากันโดยมีปลาย ด้านกว้าง (2A) และปลายด้านแคบ (2B) โดยบริเวณส่วนปลายของด้านแคบ (2B) นั้นมี ลักษณะเป็นปลายแหลม (2C) อยู่ด้านบน แ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมือตามการประดิษฐ์นี้ซึ่งทำมาจากวัสดุที่ทน ความร้อน สามารถทำความสะอาดได้โดยการใช้ความร้อนและแรงดันสูง ประกอบด้วย ส่วน ด้ามจับ (1) ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลมพื้นผิวไม่เรียบ เชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกับส่วน ก้านเชื่อมต่อ (2) โดยมีลักษณะพิเศษคือ ส่วนก้านเชื่อมต่อ (2) ซึ่งมีลักษณะที่มีขนาดปลายทั้งสองด้านไม่เท่ากันโดยมีปลาย ด้านกว้าง (2A) และปลายด้านแคบ (2B) โดยบริเวณส่วนปลายของด้านแคบ (2B) นั้นมี ลักษณะเป็นปลายแหลม (2C) อยู่ด้านบน และบริเวณด้านล่างของปลายแหลม (2C) จะเป็น ส่วนใบมีด (3) ซึ่งจะมีลักษณะเว้าเป็นส่วนของคมมีด (3A) เพื่อใช้สำหรับตัดปลอกหุ้มเอ็นนิ้ว มือ และส่วนที่เป็นหัวเกี่ยว (4) มีลักษณะเป็นปลายแหลม (4A) ด้านบนซึ่งทำหน้าที่ช่วยใน การเกี่ยวเส้นประสาทต่างๆช่วยในการผ่าตัดและด้านปลายของหัวเกี่ยว (4) จะมีลักษณะเป็น หัวกลมมน (4B)