ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1103000030

วันที่ขอ : 14 Jan 2554

วันที่รับคำขอ : 14 Jan 2554

เลขที่ประกาศ : 7265

วันที่ประกาศ : 29 Jun 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 7265

วันที่จดทะเบียน : 29 Jun 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางเอื้องพร พิทักษ์สังข์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับดัดเข็มล้างท่อทางเดินน้ำตา

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 28 Nov 2559

IPC/ID

A61M 5/00

B21D 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์สำหรับดัดเข็มล้างท่อทางเดินน้ำตา ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์ที่ได้คิดค้นเพื่อ นำมาใช้ในการผลิตเข็มล้างท่อทางเดินน้ำตาที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเข็มที่แตกต่างกันตามความ ต้องการของแพทย์ผู้ใช้งานและลักษณะของโรคของผู้ป่วย ซึ่งอุปกรณ์นี้จะช่วยให้สามารถผลิตเข็มล้าง ท่อทางเดินน้ำตาที่มีคุณภาพและมีราคาถูก โดยอุปกรณ์สำหรับดัดเข็มล้างท่อทางเดินน้ำตา มีส่วนประกอบ คือ โครงสร้าง (1) ตัวกำหนดความยาวเข็ม (2) ตัวกำหนดมุมของปลายเข็ม (3) ตัวดัด มุมของปลายเข็ม (5)

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์สำหรับดัดเข็มท่อทางเดินน้ำตา ประกอบไปด้วย โครงสร้าง (1) โครงสร้าง (1) ตัวกำหนดความยาวเข็ม (2) ตัวกำหนดความยาวปลายเข็มที่ดัด (3) ตัวดัดมุมของ ปลายเข็ม (5) โดยโครงสร้าง (1) มีลักษณะเป็นแท่งยาว ด้านปลายสุดมีตัวกำหนดความยาวเข็ม (2) สำหรับ วัดความยาวเข็ม แล้วนำเข็มด้านปลายเข็มที่ได้ขนาดตามความต้องการสอดเข้าไปในช่องที่มีความลึก ของตัวกำหนดความยาวปลายเข็มที่ดัด (3) เพื่อทำเครื่องหมายระยะที่ดัดงอ แล้วนำเข็มที่ได้ไปสอดใน ร่องยาว (6) ที่อยู่ด้านปลายสุดอีกด้านหนึ่งของโครงสร้าง

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์สำหรับดัดเข็มท่อทางเดินน้ำตา ประกอบไปด้วย โครงสร้าง (1) โครงสร้าง (1) ตัวกำหนดความยาวเข็ม (2) ตัวกำหนดความยาวปลายเข็มที่ดัด (3) ตัวดัดมุมของ ปลายเข็ม (5) โดยโครงสร้าง (1) มีลักษณะเป็นแท่งยาว ด้านปลายสุดมีตัวกำหนดความยาวเข็ม (2) สำหรับ วัดความยาวเข็ม แล้วนำเข็มด้านปลายเข็มที่ได้ขนาดตามความต้องการสอดเข้าไปในช่องที่มีความลึก ของตัวกำหนดความยาวปลายเข็มที่ดัด (3) เพื่อทำเครื่องหมายระยะที่ดัดงอ แล้วนำเข็มที่ได้ไปสอดใน ร่องยาว (6) ที่อยู่ด้านปลายสุดอีกด้านหนึ่งของโครงสร้าง (1) เพื่อให้ปลายเข็มเข้าไปยึดตรวจตัวดัด มุมของปลายเข็ม (5) ที่ถูกยึดให้คงที่ด้วยตัวหมุน (7) เพื่อให้ปลายเข็มถูกดัดได้ตามมุมที่ต้องการ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ตัวกำหนดความยาวเข็ม (2) มีลักษณะเป็นท่อพลาสติกกลม ภายในมี ลักษณะเป็นช่องยาว เมื่อสอดปลายเข็มจากด้านหนึ่งไปยังด้านตรงข้ามส่วนที่จับจะถูกล็อคตรงขอบของ ตัวกำหนดความยาวเข็ม (2) พอดี 2. อุปกรณ์สำหรับดัดเข็มท่อทางเดินน้ำตา ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง โครงสร้าง (1) ที่ดี ที่สุดเลือกได้จากเหล็ก