ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1101000183

วันที่ขอ : 10 Feb 2554

วันที่รับคำขอ : 10 Feb 2554

เลขที่ประกาศ : 177058

วันที่ประกาศ : 21 Jun 2561

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ., มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัทยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอัญชลี ตั้งตรงจิตร, อาจารย์ ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง, นางสาวนิตยา อินทราวัฒนา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับตรวจวัดความเสถียรของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบเติมอากาศ

สถานะสุดท้าย : ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 21 Jun 2561

IPC/ID

A01H 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------21/11/2560------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 3 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. วิธีการเพื่อการตรวจหาปริมาณแอนติเจนของโรติเฟอร์ชนิด R2 จากโรงงานบำบัดนํ้าเสีย ด้วยวิธี monoclonal antibody (MAb) based-indirect ELISA ดังนี้ เคลือบหลุมทดสอบในเพลทอีไลชาด้วย โรติเฟอร์ชนิดที่สอง บดละเอียด (R2 homogenate) หรือน้ำเสียจากจุดเก็บที่ 1, 2 และ 3 ที่เก็บจากโรงงานบำบัดน้ำเสียในปริมาตร 100 ไมโครลิต

แท็ก :