ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1101000183

วันที่ขอ : 10 Feb 2554

วันที่รับคำขอ : 10 Feb 2554

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ., มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัทยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอัญชลี ตั้งตรงจิตร, อาจารย์ ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง, นางสาวนิตยา อินทราวัฒนา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

A01H 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :