ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1103000154

วันที่ขอ : 17 Feb 2554

วันที่รับคำขอ : 17 Feb 2554

เลขที่ประกาศ : 6894

วันที่ประกาศ : 27 Jan 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6894

วันที่จดทะเบียน : 27 Jan 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายจตุพร โชติกวณิชย์, นายธเนศ วรรณธนอภิสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ฉีดยารากประสาทไขสันหลัง

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 12 Jan 2560

IPC/ID

A61M 5/00

A61F 9/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์ฉีดยารากประสาทไขสันหลัง ตามการประดิษฐ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ค้นหา ตำแหน่งทางเดินและทางออกของรากประสาทที่ออกตรงตำแหน่งช่องออกรากประสาท เพื่อให้การฉีด ยาตรงไปยังรากประสาทไขสันหลัง ทำให้สามารถยึดเส้นประสาทได้อย่างมั่งคง ทำให้ง่ายในการจับ และที่สำคัญอุปกรณ์นี้ปลายสุดจะมีความโค้งมน ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรากประสาท โดยอุปกรณ์นี้ โครงสร้างทำมาจากวัสดุโลหะชนิดสแตนเลส มีลักษณะยาว ปลายด้านหนึ่งเป็นปลายเปิด ส่วนอีก ด้านเป็นท่อปลายโค้ง ภายในเป็นท่อกลวง ประกอบไปด้วย ส่วนต้น (1) ส่วนกลาง (2) ส่วนปลาย (3) ซึ่งอุปกรณ์นี้ใช้ร่วมกับแท่งล้าง (4)

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์ฉีดยารากประสาทไขสันหลัง ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนต้น (1) ส่วนกลาง (2) และ ส่วนปลาย (3) มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนต้น (1) มีลักษณะเป็นแท่งยาว ปลายสุดเป็นช่อง (11) สำหรับเชื่อมต่อกับหลอดฉีดยา ตรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของส่วนต้น (1) จะเชื่อมต่อด้วยที่จับ (12) ส่วนอีกด้านหนึ่งของส่วนต้น (1) ถูกเชื่อมติดกับท่อยาว (13) โดยด้านปลายสุดจะถูกเชื่อมต่อกับส่วนกลาง (2) แล้วเชื่อมต่อกับปลาย ของท่อยาว (13) ซึ่งด้านปลายสุดจะถูกเชื่อมต่อกับส่วนปลาย (3) ที่มีลักษณะโค้ง

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์ฉีดยารากประสาทไขสันหลัง ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนต้น (1) ส่วนกลาง (2) และ ส่วนปลาย (3) มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนต้น (1) มีลักษณะเป็นแท่งยาว ปลายสุดเป็นช่อง (11) สำหรับเชื่อมต่อกับหลอดฉีดยา ตรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของส่วนต้น (1) จะเชื่อมต่อด้วยที่จับ (12) ส่วนอีกด้านหนึ่งของส่วนต้น (1) ถูกเชื่อมติดกับท่อยาว (13) โดยด้านปลายสุดจะถูกเชื่อมต่อกับส่วนกลาง (2) แล้วเชื่อมต่อกับปลาย ของท่อยาว (13) ซึ่งด้านปลายสุดจะถูกเชื่อมต่อกับส่วนปลาย (3) ที่มีลักษณะโค้งงอ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ มีลักษณะพิเศษ คือ ปลายสุดเป็นทรงกลม (31) มีช่องเล็ก (32) ปลายเปิด เป็นรูขนาดเล็กสำหรับให้ยา ผ่านไปยังตำแหน่งรากประสาทได้อย่างมั่งคง ปลายสุดมีความโค้งมนและไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อรากประสาท 2. อุปกรณ์ฉีดยารากประสาทไขสันหลัง ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง อุปกรณ์นิ้วัสดุทำมาจาก โลหะชนิดสแตนเลส 3. อุปกรณ์ฉีดยารากประสาทไขสันหลัง ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง อุปกรณ์นี้ใช้ร่วมกับ แท่นล่าง (4)