ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1103000194

วันที่ขอ : 25 Feb 2554

วันที่รับคำขอ : 25 Feb 2554

เลขที่ประกาศ : 6518

วันที่ประกาศ : 24 Aug 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6518

วันที่จดทะเบียน : 24 Aug 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพรศักดิ์ กฤษณศรีวิสุทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับดัดข้อศอก

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 12 Jan 2560

IPC/ID

A63B 21/068

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์สำหรับดัดข้อศอก เป็นอุปกรณ์สำหรับเพิ่มองศาของข้อศอก มีลักษณะเป็นแท่ง โลหะทรงกรบอกมีเกลี่ยวอยู่ภายในท่อ ปลายทั้งสองข้างมีแท่งโลหะเกลียวที่สามารถหมุนเข้าและ ออกจากแท่งโลหะทรงกระบอกได้ ในการใช้งานจะนำมาประกอบกับแผ่นเทอร์โมพลาสติก ที่ดัดเป็น แผ่นรองแขนส่วนต้นและส่วนปลายตามขนาดแขนของของผู้ป่วยเมื่อหมุนให้แท่งโลหะเกลียวเคลื่อนที่ เข้าหากั้นจะทำให้แผ่นประคองแขนและแผ่นประคองข้อมือ เมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้กันเป็นการเพิ่มองศา ในท่างอข้อศอก และเมื่อหมุนให้แท่งโลหะเกลียวเคลื่อนที่ออกจากกัน จะทำให้แผ่นประคองแขนและ แผ่นประคองข้อมือ เคลื่อนที่ห่างจากกันเป็นการเพิ่มองศาในท่าเหยียดข้อศอก

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์สำหรับดัดข้อศอก ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเฉพาะคือ โครงสร้างเป็นรูปทรงกระบอก ประกอบด้วย แท่งโลหะ(1) มีที่จับ (11) เป็นร่องเล็ก สำหรับจับยึดอยู่ตรงตำแหน่งกึ่งกลางของแท่งโลหะ (1) ตรงปลายแท่งโลหะด้าที่หนึ่ง (12) กับปลาย แท่งโลหะด้านที่สอง(13)มีลักษณะเหมือนกันแต่อยู่ตรงกันข้ามกันภายในท่อมีเกลียวที่หมุนตรงกัน ข้ามจะเชื่อมต่อกับข้อต่อดัดหนึ่ง (2) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะโค้งหนึ่ง (21) วางบนแผ่นโลหะตรง หนึ่ง (22) เชื่อมต่อกับข้อต่อดัดสอง (3) ที่มีลักษณะเป็นแผ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์สำหรับดัดข้อศอก ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเฉพาะคือ โครงสร้างเป็นรูปทรงกระบอก ประกอบด้วย แท่งโลหะ(1) มีที่จับ (11) เป็นร่องเล็ก สำหรับจับยึดอยู่ตรงตำแหน่งกึ่งกลางของแท่งโลหะ (1) ตรงปลายแท่งโลหะด้าที่หนึ่ง (12) กับปลาย แท่งโลหะด้านที่สอง(13)มีลักษณะเหมือนกันแต่อยู่ตรงกันข้ามกันภายในท่อมีเกลียวที่หมุนตรงกัน ข้ามจะเชื่อมต่อกับข้อต่อดัดหนึ่ง (2) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะโค้งหนึ่ง (21) วางบนแผ่นโลหะตรง หนึ่ง (22) เชื่อมต่อกับข้อต่อดัดสอง (3) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะโค้งหนึ่ง (31) วางบนแผ่นโลหะ ตรงสอง (32) ซึ่งมีตัวยึด (4) เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง ที่มีแผ่นประคองข้อศอก (5) ติดกับแผ่นโลหะตรงหนึ่ง (22) และแผ่นประคองข้อมือ (6) ติดกับแผ่นโลหะตรงสอง (32) 2. อุปกรณ์สำหรับดัดข้อศอก ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง แท่งโลหะ (1) ที่ดีที่สุดเลือกได้ จากเหล็ก