ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1103000257

วันที่ขอ : 11 Mar 2554

วันที่รับคำขอ : 11 Mar 2554

เลขที่ประกาศ : 9368

วันที่ประกาศ : 11 Dec 2557

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9368

วันที่จดทะเบียน : 11 Dec 2557

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.พญ.พนัสยา เธียรธาดากุล, นางสาวจุฬาลักษณ์ คงกัน, ผศ.ดร.พญวิมล ชินสว่างวัฒนกุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สารผสมสำหรับการตรวจการแข็งตัวของเลือดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัว ของเลือดแบบอัตโนมัติที่มีสารเฮกซะไดเมททริน โบรไมด์ (hexadimethrine bromide) เป็นส่วนประกอบหลัก

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 10 Feb 2560

IPC/ID

G01N 33/569

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การใช้สารhexadimethrine bromide (polybrene)ในการกำจัดฤทธิ์ของยากันเลือดแข็งheparinในตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจการแข็งตัวของเลือดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติประกอบด้วยการเตรียมสารละลายhexadimethrineในความเข้มข้นที่เหมาะสมและการตั้งโปรแกรมของลำดับการดูดและผสมพลาสมากับน้ำยาในเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.กรรมวิธีการใช้สารhexadimethrine bromide (polybrene)ในการกำจัดฤทธิ์ของยากันเลือดแข็ง(heparin)ในตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจการแข็งตัวของเลือดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติประกอบด้วยสารละลายhexadimethrineที่มีความเข้มข้น250ไมโครกรัม/มิลลิลิตรและวิธีการตั้งโปรแกรมขั้นตอนในการดูดผสมน้ำยาโดยมีลักษณะพิเศษคือให้เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติเป็นตัวดูดและผสมน้ำยาhexadimethrineซึ่งลำดับขั้นตอนการตั้งโปรแกรมในการทดสอบPTโดยใช้hexadimethrineเป็นตัวกำจัดฤทธิ์he

แท็ก : สิทธิบัตรยา

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.กรรมวิธีการใช้สารhexadimethrine bromide (polybrene)ในการกำจัดฤทธิ์ของยากันเลือดแข็ง(heparin)ในตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจการแข็งตัวของเลือดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติประกอบด้วยสารละลายhexadimethrineที่มีความเข้มข้น250ไมโครกรัม/มิลลิลิตรและวิธีการตั้งโปรแกรมขั้นตอนในการดูดผสมน้ำยาโดยมีลักษณะพิเศษคือให้เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติเป็นตัวดูดและผสมน้ำยาhexadimethrineซึ่งลำดับขั้นตอนการตั้งโปรแกรมในการทดสอบPTโดยใช้hexadimethrineเป็นตัวกำจัดฤทธิ์heparinเป็นตามลำดับคือใส่พลาสมาและhexadimethrineผสมเข้าด้วยกันก่อนใส่น้ำยาPTสำหรับการตั้งโปรแกรมในการทดสอบAPTTโดยใช้hexadimethrineเป็นตัวจำกัดฤทธิ์heparinให้ใส่พลาสมามากับน้ำยาAPTTก่อนแล้วจึงใส่hexadimethrineแล้วตามด้วยCaCl2