ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1103000607

วันที่ขอ : 17 Jun 2554

วันที่รับคำขอ : 17 Jun 2554

เลขที่ประกาศ : 12213

วันที่ประกาศ : 23 Dec 2559

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 12213

วันที่จดทะเบียน : 23 Dec 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, นายชาญชัย นีรพัฒนกุล, นางสาวอรกนก พรรณรักษา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวธารารัชต์ ธารากุล, นางสาวนิศาชล อภิวาท, นายจรินทร์ เทพทัย, นางสาววีรกัญญา มณีประกรณ์, นางสาวสนทนา ศิริตันติกร, นางสาวพิไลพรรณ พุทธวัฒนะ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : โมโนโคลนอลแอนติบอดี ที่มีความจำเพาะกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1 (2009)

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 05 Apr 2560

IPC/ID

C07K 16/08

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : แก้ไข 11/11/2559             การประดิษฐ์นี้ได้สร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีโดยเทคโนโลยีฮัยบริโดมาได้โมโนโคลนอล แอนติบอดีที่มีคุณสมบัติดีและมีความจำเพาะกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1 (2009) โดยไม่ทำ ปฏิกิริยาข้ามกับ H1N1 ที่เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบาดตามฤดูกาล โมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว สามารถทำปฏิกิริยายับยั้งการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงได้ โมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าวสร้างจาก แอนติเจนรีคอมบิแนนท์ฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1 (2009) เพื่อใช้ตรวจคัดกรอง ผู้ป่วยโดยวิธีการทางภูมิคุ้มกันวิทยาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ------------------------------------------------------------- การประดิษฐ์นี้ได้สร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีโดยเทคโนโลยีฮัยบริโดมาได้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มี คุณสมบัติดีและมีความจำเพาะกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1 (2009) โดยไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับ H1N1 ที่เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบาดตามฤดูกาล เพื่อใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการทางภูมิคุ้มกันวิทยาได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แท็ก : สิทธิบัตรยา

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :