ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1101003913

วันที่ขอ : 29 Dec 2554

วันที่รับคำขอ : 29 Dec 2554

เลขที่ประกาศ : 153630

วันที่ประกาศ : 23 Jun 2559

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง, นางสาวฐิฏิรัชต์ สังข์ทอง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศ.นพ. ภาณุพันธ์ ทรงเจริญ, ผศ.พญ. สายชล ว่องตระกูล, อ.นพ. ต่อพล วัฒนา, อ.นพ. ต่อพล วัฒนา, อ.นพ. รุ่งศักดิ์ ลิ่มทองแท่ง, อ.นพ. รุ่งศักดิ์ ลิ่มทองแท่ง, ผศ. ชมพูนุท สุวรรณศรี, ผศ. ชมพูนุท สุวรรณศรี, นาย สมควร วันเชียง, นาย สมควร วันเชียง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 15 Mar 2560

IPC/ID

A61N 1/02

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :    เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย ไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อขาดเส้นประสาทโดยมีพารามิเตอร์ต่างๆ ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วย การบาดเจ็บตรงตำแหน่งข่ายประสาทของแขตแต่ละตนได้เท่าที่จำเป็น โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตขึ้นเพื่อให้ เป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย ผู้ป่วยสามารถนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย หลังจาก ได้รับการปรับเครื่องและสอนวิธีการใช้จากแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดแล้วและมีราคาถูก โดยเครื่องกระตุ้น กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ตัวเครื่อง(1)มีลักษณะโครงสร้างเป็นกล่องรูปทรงเหลี่ยม มีชุดควบคุม การทำงานอยู่ด้านหน้า (2) ภายในจะมีส่วนประกอบภายในตัวเครื่อง(3) และ ส่วนประกอบด้านหลังของ ตัวเครื่อง(4)

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ตัวเครื่อง(1)มีลักษณะโครงสร้างเป็น กล่องรูปทรงเหลี่ยม มีชุดควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้า(2)ภายในจะมีส่วนประกอบภายในตัวเครื่อง(3) และ ส่วนประกอบด้านหลังของตัวเครื่อง(4)โดย ชุดควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้า(2)ประกอบด้วย ปุ่มสวิทช์(21)สำหรับใช้ในการเปิด-ปิดเครื่องเมื่อต้องการใช้งานหรือเลิกใช้งาน ถัดไปจะมีแอลอีดี(22) ถูกติดเป็นแถวในแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า 5 จุด เพื่อให้เกิดการเปล่งแสงเมื่อเปิดการใช้งาน โ

แท็ก :