ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203000538

วันที่ขอ : 06 Jun 2555

วันที่รับคำขอ : 06 Jun 2555

เลขที่ประกาศ : 7403

วันที่ประกาศ : 17 Aug 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 7403

วันที่จดทะเบียน : 17 Aug 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง, นางสาวฐิฎิรัชต์ สังข์ทอง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสมหมาย วิบูลย์ชาติ, นาย วังชา ชุมทัพ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้อง

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 19 Apr 2561

IPC/ID

G09B 23/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      หุ่นจำลองที่ใช้ฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ภายใน มีการบรรจุน้ำ มีความยืดหยุ่น โดยหุ่นจำลองที่ใช้ฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องใช้สำหรับ เพื่อให้แพทย์ได้ฝึกฝนการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำผ่าตัดผ่านกล้อง การหาเส้นเลือดที่มี ความผิดปกติบนรกและ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้อง ซึ่งหุ่นจำลองที่ จะใช้ฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องสามารถมองเห็นอวัยวะภายในผ่านการตรวจด้วยคลื่น เสี่ยงความถี่สูง(Ultrasound)มีการจำลองลักษณะของรกและทารกที่มีพยาธิสภพาอย่างเหมือนจริง สามารถปรับตำแหน่งของรกเพื่อให้แพทย์ผู้ฝึกฝนได้ทดลองผ่าตัดจากมุมต่างๆรวมถึงสามารถปรับ แรงดันภายในหุ่นจำลอง รวมทั้งสีและความขุ่นของงน้ำคร่ำเพื่อจำลองสภาพจริงขณะผ่าตัด

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :      1. หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้อง ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนมดลูก จำลอง(1)และส่วนฐาน(2)ที่ซึ่งส่วนที่เป็นมดลูกจำลอง(1)มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ผื้นผิว ภายนอกของส่วนมดลูกจำลอง(1)มีลักษณะผิวเรียบทำมาจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่น ยาง สังเคราะห์ที่ซึ่งสามารถเลือกได้จาก ยางพารา,ยางซิลิโคน ยางบิวไทล์,ยางบิวตาไดอีน สังเคราะห์ที่ซึ่งสามารถเลือได้จาก ยางพารา,ยางซิลิโคลน ยางบิวไทล์,ยางบิวตาไดอีน

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

     1. หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้อง ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนมดลูก จำลอง(1)และส่วนฐาน(2)ที่ซึ่งส่วนที่เป็นมดลูกจำลอง(1)มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ผื้นผิว ภายนอกของส่วนมดลูกจำลอง(1)มีลักษณะผิวเรียบทำมาจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่น ยาง สังเคราะห์ที่ซึ่งสามารถเลือกได้จาก ยางพารา,ยางซิลิโคน ยางบิวไทล์,ยางบิวตาไดอีน สังเคราะห์ที่ซึ่งสามารถเลือได้จาก ยางพารา,ยางซิลิโคลน ยางบิวไทล์,ยางบิวตาไดอีน,ยางสไต รีนบิวตาไดอีน,ยางคลอโรพรีน หรือ ยางตีฟอง ส่วนฐาน(2)ทำมาจากวัสดุที่มึน้ำหนักเบา ที่ซึ่งทำ จากโพลีเอสเตอร์เรซิ่นภายในของส่วนฐาน(2)ภายในของส่วนฐานมีลักษณะกลวง มีรูปร่างคล้าย รูปพระจันทร์เสี้ยว มีส่วนเว้า(4)อยู่ด้านบนของส่วนฐานเพื่อใช้สำหรับรองรับส่วนมดลูกจำลอง(1)      โดยมีลักษณะพิเศษคือ           บริเวณโดยรอบของส่วนมดลูกจำลอง(1)มีช่องว่าง(3)ซึ่งบริเวณโดยรอบของช่องว่าง(3) จะทำมาจากวัสดุยางตีฟองที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถกักเก็บน้ำได้ในระดับหนึ่งซึ่งช่องว่าง(3)ที่ ซึ่งช่องว่าง(3)มีอย่างน้อย 3 จุดบริเวณด้านใดด้านหนึ่งของส่วนมดลูกจำลอง(1)เพื่อทำหน้าที่ เป็นช่องผ่านเพื่อใช้สำหรับสอดคล้องเพื่อใช้ดูรายละเอียดภายในของฝาแฝดภายในและเป็นบริเวณ ทางช่องทางเข้า-ออก ของน้ำ ภายในส่วนมดลูกจำลอง)1)สามารถบรรจุน้ำได้ วัสดุภายในทำมา จากยางสังเคราะห์ที่ซึ่งสามารถเลือกได้จาก ยางพารา ยางพารา,ยางซิลิโคลน ยางบิวไทล์,ยางบิว ตาไดอีน,ยางสไตรีนบิวตาไดอีน หรือยางคลอโรพรีน มีลักษณะผิวขรุขระไม่เรียบมีลักษณะนูนแบบ เส้นเลือดซ้อนไปมา