ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1201003289

วันที่ขอ : 29 Jun 2555

วันที่รับคำขอ : 29 Jun 2555

เลขที่ประกาศ : 154620

วันที่ประกาศ : 26 Jul 2559

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์, นาย สกล นาคธรรมมาภรณ์, ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ระบบนำทางช่วยในการใส่สกรูยึดตรึงแกนดามกระดูกโดยใช้ภาพฟลูออโรและหุ่นยนต์บอกตำแหน่ง

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 15 Mar 2560

IPC/ID

A61B 17/56

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :    ระบบนำทางช่วยในการใส่สกรูยึดตรึงแกนดามกระดูกโดยใช้ภาพฟลูออโรและหุ่มยนต์บอกตำแหน่ง ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการนำทางบอกตำแหน่งและทิศทาของรูใส่สกรูส่วนปลาย โดยการบูรณาการ ข้อมูลภาพจากเครื่องฟลูออโร ร่วมกับการใช้ระบบติดตามตำแหน่งเชิงภาพในการติดตามตำแหน่งของเครื่อง ฟลูออโรและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง 2 มิติบนภาพเป็นตำแหน่ง 3 มิติของระบบติดตามตำแหน่งเขิงภาพ โดยมีหุ่นยนต์สี่องศาอิสระที่ปลายหุ่นยนต์ติดเลอเซอร์เพื่อใช้ในการชี้บอกตำแหน่งและทิศทางในการเจาะรูใส่ สกรูที่ส่วนปลายของการทำการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูก

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :   1. ระบบนำทางช่วยในการใส่สกรูยึดตรึงแกนตามกระดูกโดยใช้ภาพฟลูออโรและหุ่นยนต์บอก ตำแหน่งตามการประดิษฐ์นี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก 4 อุปกรณ์คือ ระบบติดตามเชิงภาพ (1), ระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล (2), หุ่นยนต์สี่องศาอิสระช่วยบอกตำแหน่งและทิศทางการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์ (3) และเครื่องฟลูออโร(4)

แท็ก :