ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1201003622

วันที่ขอ : 20 Jul 2555

วันที่รับคำขอ : 20 Jul 2555

เลขที่ประกาศ : 153588

วันที่ประกาศ : 23 Jun 2559

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางวันเพ็ญ ชัยคำภา, นางอัญชลี ตั้งตรงจิตร, นางสาวฐิติภรณ์ มีจันทร์, นายนิทัศน์ สุขรุ่ง, นางสาวอุไร ไชยศรี, นางสาว นิตยา อินทราวัฒนา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการเตรียมวัคซีนโรคภูมิแพ้แมลงสาบชนิดหยอดจมูกที่เตรียมจากสารก่อภูมิแพ้สำคัญจากแมลงสาบชนิดเดี่ยวหรือชนิดรวมโดยใช้ลิโพโซมที่มีประจุบวกเป็นระบบนำส่งวัคซีนและแอดจูแวนท์

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 23 Dec 2559

IPC/ID

A61K 39/39

A61K 45/08

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      วัตซีนที่ออกแบบไว้ทั้ง 6 สูตร สามารถบรรเทาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบที เอขสองที่ทำให้มีอาการภูมิแพ้ลงได้ พร้อมกับทำให่โฮสท์มีการตอบสนองแบบที่ไม่ทำให้เกิด อาการแพ้คือแบบที่เอชหนึ่ง และ/หรือ ทีเร็กได้ วัคซีนที่เตรียมจากสารก่อภูมิแพ้ชนิดเดี่ยวที่โมเลกุลมีอยู่ในตัวแมลงสาบตามธรรมชาติ และได้ทำให้บริสุทธิ์แล้ว ได้แก่ เอเค จีเอสที และแอลที เท่านั้น ที่มีประสิทธิภาพในการลดการ อักเสบในปอดได้โดยตรงคือทำให้โฮสท์ที่เป็นภูมิแพ้และได้รับสารก่อภูมิแพ้ครั้งใหม่ มีจำนวน เซลล์อักเสบในทางเดินหายใจลดลง ลดพยาธิจุลกายวิภาคในเนื้อปอด รวมทั้งทำให้การ ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้แบบทีเอชสองลดลง และเพิ่มกาารตอบสนองแบบทีเอชหนึ่ง และ ทีเร็ก ในขณะที่วัคซีนแอลเปอร์เอหนึ่งที่เตรียมจากโปรตีนรีคอมบิแนนท์ และแอลคอม ลดจำนวนเซลล์ อักเสบในทางเดินหายใจได้แต่ลดพยาธิจุลกายวิภาคในเนื้อปอดได้ไม่ดีเท่าวัคซีนที่ประกอบด้วย สารก่อภูมิแพ้ชนิดเดี่ยวที่โมเลกุลมีอยู่ตามธรรมชาติ แม้ว่าจะสามารถทำให้การตอบสนองต่อสาร ก่อภูมิแพ้แบบทีเอชสองลดลง และเพิ่มการตอบสนองแบบทีเอชหนึ่ง และ ทีเร็ก ได้ ส่วนวัคซีน หลอกไม่สามารถลดการอักเสบในปอดเมื่อหนูที่เป็นภูมิแพ้สัมผัสสารก่อภูมิแพ้ครั้งใหม่ แม้จะมี ผลต่อการเบี่ยงเบนการตอบสนองแบบทีเอชสองไปเป็นทีเอชหนึ่งบ้างเล็กน้อยก็ตาม

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1)กรรมวิธีการเตรียมวัคซีนโรคภูมิแพ้แมลงสาบชนิดหยอดจมูกที่เตรียมจากสารก่อภูมิแพ้ สำคัญจากแมลงสาบชชนิดเดี่ยว หรือ ชนิดรวม โดยใช้ลิโพโซมที่มีประจุบวกเป็นระบบนำส่ง วัคซีนและแอดจูแวนท์ตามการประดิษฐ์นี้ วัคซีนโรคภูมิแพ้ที่ประกอบด้วยสารก่อภูมิแพ้ สำคัญ(major allergens)ที่เป็นโมเลกุลที่มีอยู่ในตัวแมลงสาบสายพันธ์อเมริกัน(native) proteins)และทำให้บริสุทธิ์ ได้แก่ กลูตาไธโอนเอสทรานซเฟอเรส(จีเอสที)โทรโปไมโอซิน หรือเปอร์เอเจ็ด อาร์จินีนไคเนสหรือเปอร์เอก้า และ

แท็ก :