ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203000947

วันที่ขอ : 07 Sep 2555

วันที่รับคำขอ : 07 Sep 2555

เลขที่ประกาศ : 7682

วันที่ประกาศ : 21 Dec 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 7682

วันที่จดทะเบียน : 21 Dec 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวนัททิยาพร บุญจริง, นางสาวฐิฎิรัชต์ สังข์ทอง, นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ, ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือเจาะช่องท้องเพื่อใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 17 Jul 2561

IPC/ID

A61B 5/08

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :    เครื่องมือเจาะช่องท้องเพื่อใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการออกแบบเพื่อ คำนึงถึงสภาพของการผ่าตัดผ่านกล้องภายในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ตลอดจน เทคนิคในการประกอบ โดยเครื่องมือเจาะช่องท้องเพื่อใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง ที่ประกอบไปด้วย หลอดใส่เครื่องมือ (1), เข็มแทงเจาะ (2), ฝาปิดหลอดใส่เครื่องมือ (3) และ ปลอกปิดปลายเข็มแทง (4)

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :    หลอดใส่เครื่องมือ (1) วัสดุทำมาจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงและทนทาน ลักษณะรูปแทง ทรงกระบอกแบบท่อปลายเปิดทั้งสองด้าน มีลักษณะส่วนหัวมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนปลายที่ผิวมีสัน และ ร่อง 2 ชั้น เพื่อใช้สำหรับปิดฝาของหลอดใส่เครื่องมือ มีเกลียวนูนที่ผิวของตัวหลอด เกลียวห่างจากปลาย ด้านล่างสุดของหลอด 1 ขนาดหลอดเล็กลงกว่าเดิม 100 ไมครอน ใช้คู่กับเข็มแทงเจาะ (2) มีลักษณะเป็น เข็ม ทำมาจากวัสดุชนิดสแต

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

   หลอดใส่เครื่องมือ (1) วัสดุทำมาจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงและทนทาน ลักษณะรูปแทง ทรงกระบอกแบบท่อปลายเปิดทั้งสองด้าน มีลักษณะส่วนหัวมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนปลายที่ผิวมีสัน และ ร่อง 2 ชั้น เพื่อใช้สำหรับปิดฝาของหลอดใส่เครื่องมือ มีเกลียวนูนที่ผิวของตัวหลอด เกลียวห่างจากปลาย ด้านล่างสุดของหลอด 1 ขนาดหลอดเล็กลงกว่าเดิม 100 ไมครอน ใช้คู่กับเข็มแทงเจาะ (2) มีลักษณะเป็น เข็ม ทำมาจากวัสดุชนิดสแตนเลสปลายตัวแหลมรูปปิระมิด เป็นแท่งสเตรเลสทึบตั้งฉากตรงปลายตัด แหลมแบบปิรามิด มีส่วนหัวเป็นพลาสติกสีดำ ปลายเข็มเรียบและคมกว่าเมื่อมองผ่านแว่นขยาย หัว พลาสติกสีดำของแท่งเส้นศูนย์กลางที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25-32 แล้วนำฝาปิดหลอดใส่เครื่องมือ(3) ทำ มาจากวัสดุพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง เป็นฝาครอบที่ด้านบนมี รูตรงกลางขนาดระหว่าง 4-7 มิลลิเมตร ตัวท่อรูเปิดเป็นรูปกรวยหงาย ที่สามารถแยกออกได้เมื่อใส่เครื่องมือและเปิดชนกันได้เองเมื่อนำเครื่องมือ ออก ผิวด้านข้างมีสันนูนโดยรอบ 2 ชั้น เพื่อเพิ่มความเสียดทาน ทำให้ขณะใช้งานสามารถแกะเปิดฝา ออกได้ง่ายขึ้น จากนั้นนำปลอกปิดปลายเข็มแทงเจาะ (4) สำหรับใช้ปิดปลายเข็ม