ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203001466

วันที่ขอ : 21 Dec 2555

วันที่รับคำขอ : 21 Dec 2555

เลขที่ประกาศ : 8555

วันที่ประกาศ : 18 Dec 2556

เล่มที่ประกาศ : 12 / 14

เลขที่สิทธิบัตร : 8555

วันที่จดทะเบียน : 18 Dec 2556

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางสาวคคนางค์ วิจารณ์ปรีชา, นางสาวศุภางค์ บุญสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตลูกเดือยอบกรอบ

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 26 Sep 2561

IPC/ID

A23L 1/10

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (23/08/56) กระบวนการผลิตลูกเดือยอบกรอบไขมันต่ำ (ร้อยละ 1-3) จากการคั่วลูกเดือยอบแห้งมีขั้นตอนดังนี้ นำ ลูกเดือยดิบไปแช่สารละลายเอนไซม์เซลลูเลส จากนั้นนำไปต้มแล้วอบแห้ง พ่นน้ำมันปาล์ม คั่วแล้วอบ ได้ลูก เดือยที่มีความชื้นร้อยละ 3-10        กระบวนการผลิตลูกเดือยอบกรอบไขมันต่ำ(ไม่เกินร้อยละ 3 บาท)จากการคั่วลุกเดือยอบแห้งที่มีความชื้น ไม่เกินร้อยละ 10 จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ทีมีลักษณะพองกรอบอย่างสม่ำเสมอทั่วเมล็ดโดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการทอด

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :        กรรมวิธีการผลิตลูกเดือยอบกรอบที่มีไขมันต่ำ(ไม่เกินร้อยละ 3)ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตดังนี้        1.แช่ลูกเดือยในสารละลายเอนไซม์เซลลูเลสเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 5 เป้นเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

       กรรมวิธีการผลิตลูกเดือยอบกรอบที่มีไขมันต่ำ(ไม่เกินร้อยละ 3)ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตดังนี้        1.แช่ลูกเดือยในสารละลายเอนไซม์เซลลูเลสเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 5 เป้นเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง