ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203001468

วันที่ขอ : 21 Dec 2555

วันที่รับคำขอ : 21 Dec 2555

เลขที่ประกาศ : 8557

วันที่ประกาศ : 18 Dec 2556

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 8557

วันที่จดทะเบียน : 18 Dec 2556

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางพรทิพย์ นิรันตสุข, นางสาวจันจิรา จินโนรส

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคบหมูโดยการขึ้นรูปใหม่และใช้กระบวนการอบเพื่อให้เกิดการพองตัวแทนการทอดโดยใช้น้ำมัน

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 26 Sep 2561

IPC/ID

A23L 1/312

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :         แคบหมูซึ่งผลิตมาจากหนังหมู โดยวิธีการขึ้นรูปใหม่ และใช้กระบวนการอบเพื่อให้เกิดการพอง ตัวแทนการทอดโดยใช้น้ำมัน มีสูตรของแคบหมู ประกอบด้วย หนังหมู 50-90%,ผงรสหมู 0.1-10%,ซอสถั่ว เหลืองผง 0.1-10%,เกลือ 0.1-10%,น้ำตาล 1-20%,ผงบาร์บีคิว 1-10%,ผลฟู 0.1-10%,โซเดียมไบ คาร์บอเนต 0.1-10%,แป้งสาลี 1-20%,โปรตีนสกัสจากถั่วเหลือง 1-20%,และแป้งดัดแปรเเบบพรีเจล 1- 20%โดยเมื่อนำชิ้นแคบหมูที่ได้จากการขึ้นรูปใหม่มาผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน และอบให้เกิด การพองตัวด้วยตู้อบที่อุณหภูมิสูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เเคบหมูที่มีลักษณะพองและกรอบ ตลอดจนมีปริมาณ ไขมันต่ำ เกิดกลิ่นหืนช้า รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภับต่อผู้บริโภค

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :        1.สูตรแคบหมูสำหรับขึ้นรูปใหม่ที่ ประกอบด้วย หนังหมู 50-90%,ผงรสหมู 0.1-10%          ซอสถั่วเหลืองผง 0.1-10% เกลือ 0.1-10%,น้ำตาล 1-20%,ผงบาร์บีคิว 1-10%,ผงฟู 0.1-10%

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

       1.สูตรแคบหมูสำหรับขึ้นรูปใหม่ที่ ประกอบด้วย หนังหมู 50-90%,ผงรสหมู 0.1-10%          ซอสถั่วเหลืองผง 0.1-10% เกลือ 0.1-10%,น้ำตาล 1-20%,ผงบาร์บีคิว 1-10%,ผงฟู 0.1-10%