ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203001469

วันที่ขอ : 21 Dec 2555

วันที่รับคำขอ : 21 Dec 2555

เลขที่ประกาศ : 8559

วันที่ประกาศ : 18 Dec 2556

เล่มที่ประกาศ : 12 / 14

เลขที่สิทธิบัตร : 8559

วันที่จดทะเบียน : 18 Dec 2556

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิต, ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางพรทิพย์ นิรันตสุข, นางสาวจันจิรา จินโนรส

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตกะทิเทียม

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 20 Dec 2561

IPC/ID

A23C 9/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (23/08/56) กะทิเทียมที่ได้จากการประดิษฐ์ให้มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ประกอบด้วย น้ำมันปาล์ม 238 กรัม โซเดียมเคซิเนต 23 กรัม มอลโตเดร็กตริน 40 กรัม น้ำตาลทราย 34 กรัม ใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ 23 กรัม กรัม แซนแทนกัม 3.6 กรัม กัวกัม 0.4 กรัม เลซิติน 10 กรัม และน้ำกรอง 628 กรัม        กะทิเทียมที่ได้จากการประดิษฐ์ให้มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ประกอบด้วย น้ำมันปาล์ม 238 กรัม โซเดียมเเคซีเนต 23 กรัม มอลโตเดร็กตริน 40 กรัม น้ำตาลทราย 34 กรัม ใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ 23 กรัม แซนแทนกัม 3.6 กรัม กัวกัม 0.4 กรัม เลซิติน 10 กรัม และน้ำกรอง 628 กรัม

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :     1.สูตรครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าว ที่ประกอบด้วย            -น้ำมันปาล์ม 238 กรัม

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

    1.สูตรครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าว ที่ประกอบด้วย            -น้ำมันปาล์ม 238 กรัม