ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203001470

วันที่ขอ : 21 Dec 2555

วันที่รับคำขอ : 21 Dec 2555

เลขที่ประกาศ : 8560

วันที่ประกาศ : 18 Dec 2556

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 8560

วันที่จดทะเบียน : 18 Dec 2556

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นาง พรทิพย์ นิรันตสุข, นางสาว จันจิรา จินโนรส

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรขนมปั้นขลิบเพื่อยืดอายุความกรอบของขนม

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 26 Sep 2561

IPC/ID

A23L 1/10

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :        การผลิตนี้ได้พัฒนาสูตรแป้งให้มีความกรอบนานขึ้น และพัฒนาสูตรไส้เพื่อลดความต่างของค่า Aw และความชื้นระหว่างส่วนของไส้และแป้งทำให้สามารถยืออายุความกรอบของปั้นขลิบได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :      กรรมการวิธีการผลิตนี้เกี่ยวกับสูตรปั้นขลิบปั้นขลิบทั้งส่วนของแป้งและไส้ รวมทั้งความจำเพาะคุณสมบัติของไส้ ปั้นขลิบ ดังข้อถือสิทธิต่อไปนี้         1.สูตรแป้งชั้นนอกที่ประกอบด้วยสตาร์ชดัดแปรที่มีปริมาณอะไมโลสสูง 5 ถึง 10 ส่วน

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

     กรรมการวิธีการผลิตนี้เกี่ยวกับสูตรปั้นขลิบปั้นขลิบทั้งส่วนของแป้งและไส้ รวมทั้งความจำเพาะคุณสมบัติของไส้ ปั้นขลิบ ดังข้อถือสิทธิต่อไปนี้         1.สูตรแป้งชั้นนอกที่ประกอบด้วยสตาร์ชดัดแปรที่มีปริมาณอะไมโลสสูง 5 ถึง 10 ส่วน