ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203001471

วันที่ขอ : 21 Dec 2555

วันที่รับคำขอ : 21 Dec 2555

เลขที่ประกาศ : 8556

วันที่ประกาศ : 18 Dec 2556

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 8556

วันที่จดทะเบียน : 18 Dec 2556

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางสาว คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา, นางสาว ศุภางค์ บุญสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรขนมอาลัวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 26 Sep 2561

IPC/ID

A23L 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :         ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัย ที่มีการเติมกลีเซอรีน มีค่า Aw อยู่ในช่วง 0.6-0.7 ทำให้ขนมอาลัวมีอายุการเก็บ รักษาได้ถึง 50 วัน จากปกติขนมอาลัวสูตรทั่วไปมีอายุการเก็บรักษาเพียง 2 สัปดาห์

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :      1.สูตรขนมอาลัยทั่วไป                 แป้งสาลี          1     ส่วน

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

     1.สูตรขนมอาลัยทั่วไป                 แป้งสาลี          1     ส่วน