ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203001472

วันที่ขอ : 21 Dec 2555

วันที่รับคำขอ : 21 Dec 2555

เลขที่ประกาศ : 9039

วันที่ประกาศ : 08 Aug 2557

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9039

วันที่จดทะเบียน : 08 Aug 2557

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางสาว คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา, นางสาว ศุภางค์ บุญสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 26 Sep 2561

IPC/ID

A23G 3/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :        ผลไม้แช่อิ่มอบเเห้งเคลือบช็อกโกแลตประกอบด้วยผลไม้เเช่อิ่มอบเเห้ง 80-85% น้ำตาล 9.4-9.7% น้ำมันปาล์ม 6.8-7.0% และโกโก้ผง 3.8-4.0%

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :       1.สูตรผลไม้แช่อิ่มอบเเห้งเคลือบช็อกโกแลต ที่ประกอบด้วย                    -ผลไม้เเช่อิ่มอบเเห้ง 80-85%           -น้ำตาล 9.4-9.7%           -น้ำมันปาล์ม 6.8-7.0%           -โกโก้ผง 3.8-4.0%

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

      1.สูตรผลไม้แช่อิ่มอบเเห้งเคลือบช็อกโกแลต ที่ประกอบด้วย                    -ผลไม้เเช่อิ่มอบเเห้ง 80-85%           -น้ำตาล 9.4-9.7%           -น้ำมันปาล์ม 6.8-7.0%           -โกโก้ผง 3.8-4.0%