ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203001474

วันที่ขอ : 21 Dec 2555

วันที่รับคำขอ : 21 Dec 2555

เลขที่ประกาศ : 9158

วันที่ประกาศ : 23 Sep 2557

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9158

วันที่จดทะเบียน : 23 Sep 2557

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นาง พรทิพย์ นิรันตสุข, นางสาว จันจิรา จินโนรส

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าว

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 26 Sep 2561

IPC/ID

A23L 2/02

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :       ได้ผลิตภัณฑ์ไซรัปจากข้าวหอมมะลิ ที่มีลักษณะเปผ้นของเหลวข้นหนืด มีสีเหลืองทอง มีรสหวานละมุน โดยธรรมชาติ ปราศจากการเติมน้ำตาล หรือสารให้ความหวานใดๆ ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคส มอลโตส เเละ โอลิโกเเช็กคาไรด์ ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคส มอสโตส เเละโอลิโกเเช็กคาไรด์

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :       การประดิษฐ์นี่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 5 ขั้นตอน ได้เเก่ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการย่อยข้าว ขั้นตอนการกรอง ขั้นตอนการระเหยน้ำออก เเละ ขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเจอไรซ์ เเละสูตรของไซรัปข้าวที่ผลิตได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุรสมบัติทางเคมีเเละ กายภาพของไซรัปข้าวที่ผลิตได้          1.กรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าสมีรา

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

      การประดิษฐ์นี่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 5 ขั้นตอน ได้เเก่ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการย่อยข้าว ขั้นตอนการกรอง ขั้นตอนการระเหยน้ำออก เเละ ขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเจอไรซ์ เเละสูตรของไซรัปข้าวที่ผลิตได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุรสมบัติทางเคมีเเละ กายภาพของไซรัปข้าวที่ผลิตได้          1.กรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าสมีรายการดังต่อไปนี้