ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1303000111

วันที่ขอ : 01 Feb 2556

วันที่รับคำขอ : 01 Feb 2556

เลขที่ประกาศ : 10993

วันที่ประกาศ : 08 Jan 2559

เล่มที่ประกาศ : 1 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 10993

วันที่จดทะเบียน : 08 Jan 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแทน : นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางพรทิพย์ นิรัตนสุข

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : น้ำแป้งอิมัลชันและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอาหารเลียนแบบ กระบวนการทอดระยะสั้น

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 13 Nov 2561

IPC/ID

A23L 1/176

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (16/9/58) สูตรน้ำแป้งอิมัลชันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนผสมแห้ง ได้แก่ แป้ง เกลือ สารขึ้นฟู เด็กโทรส พริกไทยป่น มัสตาร์ดผง และส่วนผสมเปียก ได้แก่ น้ำมันปาล์ม สารอิมัลซิไฟเออร์ สารไฮโดรคอลลอยด์ และ น้ำ ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิต 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมน้ำแป้งอิมัลชัน การเคลือบอาหารด้วยน้ำแป้งอิมัลชัน และ กระบวนการอบทดแทนการทอดระยะสั้น แก้ไขบทสรุปการประดิษฐ์ 16/9/58 สูตรน้ำแป้งอิมัลชันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนผสมแห้ง ได้แก่ แป้ง เกลือ สารขึ้นฟู เด็กโทรส พริกไทยป่น มัสตาร์ดผง และส่วนผสมเปียก ได้แก่ น้ำมันปาล์ม สารอิมัลซิไฟเออร์ สารไฮโดรคอลลอยด์ และ น้ำ ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิต 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมน้ะแป้งอิมัลชัน การเคลือบอาหารด้วยน้ำแป้งอิมัลชัน และ กระบวนการอบทนแทนการทอดระยะสั้น ---------------------------------------------------------------   น้ำเเป้งอิมัลชันประกอยด้วย เเป้งชุบทอดเอนกประสงค์ เเป้งสาลีเอนกประสงค์ เกลือ สารขึ้นฟู เด็กโทรส พริกไทยป่นมัสตาร์ดผง น้ำมันปาล์ม สารอิมัลซิไฟเออร์ Tween 80 สารไฮโดรคอลลอยด์(คาร์บอกซี เมทิลเซลลูโลส หรือ CMC เเละน้ำ ส่วนกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอาหารเลียนเเบบกระบวนการทอด ระยะสั้นประกอบด้วยการเตรียมน้ำเเป้งอิมัลชัน 2 ขั้นตอน คือ การผสมด้วยเครื่องโฮโมจีไนส์เเบบมือถือเเละ เครื่องโฮโมจีไนส์ การเคลือบน้ำเเป้งอิมัลชัน เเละการอบทอเเทนการทอดระยะสั้นดเวยการจุ่มน้ำร้อน อบลม ร้อนเเละการอบเเบบปิ้งย่าง ตามลำดับ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :