ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1303000643

วันที่ขอ : 12 Jun 2556

วันที่รับคำขอ : 12 Jun 2556

เลขที่ประกาศ : 10878

วันที่ประกาศ : 14 Dec 2558

เล่มที่ประกาศ : 12 / 16

เลขที่สิทธิบัตร : 10878

วันที่จดทะเบียน : 14 Dec 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแทน : นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นายคงวุฒิ นิรันตสุข, นางสาววรรธกานต์ โสภา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช้ในการควบคุม คุณภาพของน้ำมันทอด

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 29 Mar 2562

IPC/ID

G01B 11/24

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (12/06/56) การประดิษฐ์นี้เป็นการพัฒนากรรมวิธีการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสโดยอาศัยเทคนิควิเคราะห์ เชิงภาพถ่ายเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของน้ำมันทอด ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน การเตรียม น้ำมันโดยการให้ความร้อนเเละเก็บตัวอย่างน้ำมันเป็นเวลาสม่ำเสมอกัน มาหยดลงบนวัสดุรองรับ บันทึกภาพเคลื่อนไหว จากนั้นเลือกภาพเดี่ยวโดยการเลือกวิดีโอในเฟรมที่ 1 ถึง 100 เเล้วนำไป วิเคราะห์หาค่ามุมสัมผัส เพื่อนำค่ามาสร้างกราฟในเเกนตั้ง กับปริมาณกรดไขมันอิสระที่ได้จากการ วิเคราะห์ทางเคมีในเเกนนอน จะได้กราฟมาตรฐานเพื่อใช้ในการประเมินกรดไขมันอิสระจากค่า มุมสัมผัสได้เเทนการวิเคราะห์ทางเคมีได้       การประดิษฐ์นี้เป็นการพัฒนากรรมิวธีการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสโดยอาศัยเทคนิควิเคราะห์ เชิงภาพถ่ายเพื่อใช้ในการควบคุมคุรภาพของน้ำมันทอด ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน การเตรียม น้ำมันโดยการให้ความร้อนเเละเก็บตัวอย่างน้ำมันเป็นเวลาสม่ำเสมอกัน มาหยดลงบนวัสดุรองรับ บันทึกภาพเคลื่อนไหว จกานั้นเลือกภาพเดี่ยวโดยการเลือกวิดีโอในเฟรมที่ 1 ถึง 100 เเล้วนำไป วิเคราะห์หาค่ามุมสัมผัส เพื่อนำค่ามาสร้างกราฟในเเกนตั้ง กับปริมาณกรดไขมันอิสระที่ได้จากการ วิเคราะห์ทางเคมีในเเกนนอก จะได้กราฟมาตรฐานเพื่อใช้ในการประเมินกรดไขมันอิสระจากค่า มุมสัมผัสได้เเทนการวิเคราะห์ทางเคมีได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข  16/09/2558   1. การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของน้ำมันทอด ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้      - เตรียมน้ำมัน              เตรียมน้ำมันที่ผ่านการให้ความร้อนเพียงอย่างเดียวโดยการนำน้ำมันมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ เหมาะสมสำหรับการทอดด้วยแท่นให้ความร้อน (hot plate) เป็นเวลาต่อเนื่องติดต่อกันหลายชั่วโมงจนกว่า น้ำมันจะเสื่อมสภาพ โดยเก็บตัวอย่

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข  16/09/2558   1. การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของน้ำมันทอด ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้      - เตรียมน้ำมัน              เตรียมน้ำมันที่ผ่านการให้ความร้อนเพียงอย่างเดียวโดยการนำน้ำมันมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ เหมาะสมสำหรับการทอดด้วยแท่นให้ความร้อน (hot plate) เป็นเวลาต่อเนื่องติดต่อกันหลายชั่วโมงจนกว่า น้ำมันจะเสื่อมสภาพ โดยเก็บตัวอย่างน้ำมันเป็นเวลาสม่ำเสมอกันตลอดระยะเวลาการทอด เพื่อนำตัวอย่าง ไปวิเคราะห์หาค่ามุมสัมผัส เตรียมน้ำมันที่ผ่านการทอด โดยการนำเอาอาหารทอดในน้ำมันร้อนที่สภาวะการทอดและการเก็บ ตัวอย่างเดียวกันกับเตรียมน้ำมันที่ผ่านการให้ความร้อนเพียงอย่างเดียวดังข้างต้น เพื่อนำตัวอย่างไป วิเคราะห์หาค่ามุมสัมผัส      - การหยดน้ำมันสำหรับการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสด้วยเทคนิควิเคระาห์เชิงภาพถ่าย จะใช้เครื่องหยด ของเหลวต่อกับหลอดหยดโดยใช้เเรงดัน 1 ถึง 10 บาร์ในการหยด จากเเหล่งกำเนิดเเรงดันลมที่มีเเรงม้า 0.25 ถึง 5 เเรงม้า ขนาดของหัวเข็มที่ใช้ในการหยดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.01 ถึง 3.0 มิลลิเมตร ใช้ วัสดุรองรับหยดน้ำมัน (1) เป็นวัสดุประเภทกระจก (2) เเละวางให้ได้ระนาบกับฐานโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ น้ำเป็นตัววัด ให้ระยะห่างจากหัวเข็มของหลอดหยดจนถึงผิวกระจก (2) อยู่ในช่วง 0.2 ถึง 15.0 เซนติเมตร เเละปรับระยะเวลาที่ใช้ในการหยดน้ำมัน เพื่อทำให้หยดน้ำมัน (1) เเต่ละหยดมีน้ำหนักหยดละ 0.001-0.100 กรัม โดยชั่งบนเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ความละเอียด 4 ตำเเหน่ง เเละทำการวัดหยดน้ำมันลงบนกระจกที ละหนึ่งหยด             จากสภาวะการหยดน้พมันดังข้างต้น ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายใต้สภาวะที่มีเเสงเหมาะสม ต่อการมองเห็นการหยดน้ำมันได้อย่างชัดเจน โดยมีอัตราอ้างอิงในการเเสดงภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็น 15 ถึง 240 เฟรมต่อวินาที มีความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล จัดวางอุปกรณ์ถ่ายภาพให้ได้ระนาบเเละให้ เลนส์อยู่ในระนาบเดียวกับกระจก (2) ปรับระยะห่างจากกึ่งกลางกระจก (2) ถึงเลนส์ให้ได้ภาพที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน ถ่ายภาพเคลื่อนไหวทางด้านข้างของหยดน้ำมัน (1) จากนั้นเลือกภาพวีดีโอในเฟรมที่ 1 ถึง 100 นับจากเฟรมที่หยดน้ำมันขาดจากหัวเข็ม จะได้ภาพของหยดน้ำมัน (1) ที่ถูกเลือกเป็นภาพเดี่ยว      - คำนวณค่ามุมสัมผัส              นำภาพเดี่ยวของหยดน้ำมัน (1) มาวิเคราะห์โดยใช้โปรเเกรมเชิงภาพถ่ายเพื่อให้ได้คู่ลำดับ (x,y) ของเส้นโค้งของหยดน้ำมัน จากนั้นจึงนำคู่ลำดับ (x,y) ที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรเเกรมทางคณิตศาสตร์โดยใช้ สมการวงรี ดังสมการที่ 1 ในการเทียบเพื่อให้ได้ค่าคู่ลำดับ (x,y)ใหม่ที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์มุม สัมผัส                                  Y = SQRT(A-B*(X-C)2)                      เมื่อ A, B เเละ C คือ ค่าคงที่ที่ได้จากการเทียบสมการ                        SQRT(X) คือ การหาค่า  square root ของค่า (X)              นำรูปใหม่มาวิเคราะห์หาค่ามุมสัมผัสระหว่างผิวโค้งของหยดน้ำมันกับผิวสัมผัสระหว่างน้ำมันเเละ พื้นผิวกระจก (2) โดยวัดค่ามุมสัมผัสทางด้านซ้าย (3) เเละด้านขวา (4) ของหยดน้ำมัน (1) โดยการคำนวณ มุมสัมผัส (3) โดยสร้างสามเหลี่ยมมุมฉาก เพื่อหาความยาวในเเต่ละด้านเเละเเทนค่าลงในสมการที่ 2 โดย เริ่มสร้างเส้นสัมผัสเส้นโค้งของหยดน้ำมันดังด้าน (5) จากนั้นจึงลากเส้นตรงลงมาตั้งฉากกับเส้นตรงในเเนวเเกน x ดังด้าน (7) จึงทำให้ทราบความยาวด้าย (6) ด้วย ทำเช่นเดียวกันในการหามุมสัมผัส (4)              นำค่า D (5) หรือ (8) เเละ E (6) หรือ (9) ที่ได้จากการสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากของหยดน้ำมัน (1) เเทนค่าในสมการที่ 2 เพื่อให้ได้ค่ามุมสัมผัสด้านซ้าย (3) หรือด้านขวา (4) ของหยดน้ำมัน                                     (สูตร) = arcos (สูตร) 2               โดย (สูตร) คือ มุมสัมผัสด้านซ้าย (3) หรือด้านขวา (4) ของหยดน้ำมัน                         D คือ ความยาวของด้าน (5) หรือ (8) ของมุมด้านซ้าย (3) หรือ ด้านขวา (4) ของหยด                                 น้ำมัน (1)                         E คือ ความยาวของด้าน (6) หรือ (9) ของมุมด้านซ้าย (3) หรือด้านขวา (4) ของหยด                                 น้ำมัน (1)      - สร้างกราฟมาตราฐาน              นำค่ามุมสัมผัสทางด้านซ้าย (3) เเละด้านขวา (4) มาล็อกกราฟในเเกน y กับปริมาณกรดไขมัน อิสระที่ได้จากการวิเคราะห์ทางเคมีในเเกน x เเล้วคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r2) เพื่อใช้เกณฑ์ใน การพิจารณาการยอมรับได้ของการทดลอง หากชุดข้อมูลให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r2) มากกว่า 0.700 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง สามารถใช้กราฟมาตรฐานในการประเมินกรดไขมันอิสระจากค่ามุมสัมผัส ได้ 2. การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของ น้ำมันทอด ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง มีอัตราอ้างอิงในการแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็น 30 เฟรมต่อวินาที 3. การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของ น้ำมันทอด ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง กราฟมาตราฐานแสดงความสัมพันธ์ของค่ามุมสัมผัสด้านซ้าย และด้านขวา ของหยดน้ำมัน กับปริมาณกรดไขมันอิสระของน้ำมันที่ระยะเวลาในการให้ความร้อนแตกต่าง กัน 4. การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของ น้ำมันทอด ตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง กราฟมาตราฐานของมุมสัมผัสด้านซ้าย มีความชัน 11.178 จุดตัดแกน y 68.652 และด้านขวา มีความชัน 9.8768 จุดตัดแกน y 69.79 -------------------------------------------------------       1.กรรมวิธีการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสโดยอาศัยเทคนิควิเคราะห์เชิงภายถ่ายเพื่อใช้ในการควบคุม คุณภาพของน้ำมันทอด ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ เตรียมน้ำมัน เตรียมน้ำมันที่ผ่านการให้ความร้อนเพียงอย่างเดียวโดยการนำน้ำมันมาให้ความร้อนที่ อุณหภูมิเหมาะสมสำหรับการทอดด้วยเเท่นให้ความร้อน(hot plate)เป็นเวลาต่อเนื่องติด ติดต่อกันหลายชั่วโมงจนกว่าน้ำมันจะเสื่อมสภาพ โดยเก็บตัวอย่างน้ำมันเป็นเวลาสม่ำเสมอกัน ตลอดระยะเวลาการทอด เพื่อนำตัวอย่างไปวิเคราะห์หาค่ามุมสัมผัส     เตรียมน้ำมันที่ผ่านการทอด โดยการนำอาหารมาทอดในน้ำมันร้อนที่สภาวะการทอดเเละ การเก็บตัวอย่างเดียวกันกับเตรียมน้ำมันที่ผ่านการให้ความร้อนเพียงอย่างเดียวดังข้างต้น เพื่อนำ ตัวอย่างไปวิเคราะห์หาค่ามุมสัมผัส   การหยดน้ำมัน   การหยดน้ำมันสำหรับการวิเคราะห์ค่าสัมผัสด้วยเทคนิคการวิเคระาห์เชิงภาพถ่าย จะ ใช้เครื่องหยดของเหลวต่อกับหลอดหยดโดยใช้เเรงดัน 1 ถึง 10 บาร์ในการหยด จาก เเหล่งกำเนิดเเรงดันลมที่มีเเรงม้า 0.25 ถึง 5 เเรงม้า ขนาดของหัวเข็มที่ใช้ในการหยดที่มีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ถึง 3.0 มิลลิเมตร ใช้วัสดุรองรับหยดน้ำมัน(1)เป็นวัสดุประเภท กระจก(2)เเละวางให้ได้ระนาบกับฐานโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับน้ำเป็นตัววัด ให้ระยะห่างจากหัว เข็มของหลอดหยดจนถึงผิวกระจก(2ปอยู่ในช่วง 0.2 ถึง 15.0 เซนติเมตร เเละปรับระยะเวลาที่ ใช้ในการหยดน้ำมัน เพื่อทำให้หยดน้ำมัน(1)เเต่ละหยดมีน้ำหนักหยดละ 0.001-0.100 กรัม โดยชั่งบนเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ความละเอียด 4 ตำเเหน่ง เเละทำการวัดหยดน้ำมันลงบน กระจกทีละหนึ่งหยด     จากสภาวะการหยดน้พมันดังข้างต้น ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายใต้สภาวะที่มีเเสง เหมาะสมต่อการมองเห็นการหยดของน้ำมันได้อย่างชัดเจน โดยมีอัตราอ้างอิงในการเเสดง ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็น 15 ถึง 240 เฟรมต่อวินาที มีความละเอียด 1280x720 พิกเซล จัดวางอุปกรณ์ถ่ายภาพให้ได้ระนาบเเละให้เลนส์อยู่ในระนาบเดียวกับกระจก(2)ปรับระยะห่าง จากกึ่งกลางกระจก(2)ถึงเลนส์ให้ได้ภาพที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ทางด้านข้างของหยดน้ำมัน(1)จกานั้นเลือกภาพวีดีโอในเฟรมที่ 1 ถึง 100 นับจากเฟรมที่หยด น้ำมันขาดจากหัวเข็ม จะได้่ภาพของหยดน้ำมัน(1)ที่ถูกเลือกเป็นภาพเดี่ยว    คำนวณค่ามุมสัมผัส      นำภาพเดี่ยวขอหยดน้ำมัน(1)มาวิเคราะห์โดยใช้โปรเเกรมเชิงภาพถ่ายเพื่อให้ได้ คู่ลำดับ(x,y)ของเส้นโค้งของหยดน้ำมัน จากนั้นจึงนำคู่ลำดับ(x,y)ที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย โปรเเกรมทางคณิตศาสตร์โดยใช้สมการวงรี ดังสมการที่ 1 ในการเทียบเพื่อให้ได้ค่าคู่ลำดับ (x,y)ใหม่ที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์มุมสัมผัส         Y=SQRT(A-B*(X-C)2) เมื่อ A,B เเละ C คือ ค่าคงที่ที่ได้จากการเทียบสมการ        SQRT(X) คือ การหาค่า  square root ของค่า(X) นำรูปใหม่มาวิเคราะห์หาค่ามุมสัมผัสระหว่างผิวโค้งของหยดน้ำมันกับผิวสัมผัสระหว่าง น้ำมันเเละพื้นผิวกระจก(2)โดยวัดค่ามุมสัมผัสทางด้านซ้าย(3)เเละด้านขวา(4)ของหยด น้ำมัน(1)โดยการคำนวณมุมสัมผัส(3)โดยสร้างสามเหลี่ยมมุมฉาก เพื่อหาความยาวในเเต่ละ ด้านเเละเเทนค่าลงในสมการที่ 2 โดยเริ่มสร้างเส้นสัมผัสเส้นฌค้งของหยดน้ำมันดังด้าน(5) จากนั้นจึงลากเส้นตรงลงมาตั้งฉากกับเส้นตรงในเเนวเเกน x ดังด้าน(7)จึงทำให้ทราบความยาว ด้าน(6)ด้วย ทำเช่นเดียวกันในการหามุมสัมผัส(4)   นำค่า D(5)หรือ(8)เเละ E(6)หรือ(9)ที่ได้จากการสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากดังรูป ที่ 3 เเทนค่าในสมการที่ 2 เพื่อให้ได้ค่ามุมสัมผัสด้านซ้าย(3)หรือด้านขวา(4)ของหยดน้ำมัน      A=arccos(E_D) โดย A คือ มุมสัมผัสด้านซ้าย(3)หรือด้านขวา(4)ของหยดน้ำมัน      D คือ ความยาวของด้าน(5)หรือ(8)ของมุมด้านซ้าย(3)หรือ     ด้านขวา(4)ของหยดน้ำมัน ดังรูป 3 E คือ ความยาวของด้าน(6) หรือ(9)ของมุมด้านซ้าย(3) หรือ ด้านขวา(4)ของหยดน้ำมัน ดังรูป 3   สร้างกราฟมาตรฐาน   นำค่ามุมสัมผัสทางด้านซ้าย(3)เเละด้านขวา(4)มาล็อกกราฟในเเกน y กับปริมาณ กรดไขมันอิสระที่ได้จากการวิเคราะห์เคมีในเเกน x เเล้วคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r2)เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากาายอมรับได้ของการทดลอง หากชุดข้อมูลให้ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมประสิทธิ์(r2)มากกว่า 0.700 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง สามารถใช้กราฟ มาตรฐานมในการประเมินกรดไขมันอิสระจากค่ามุมสัมผัสได้