ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1303001565

วันที่ขอ : 13 Dec 2556

วันที่รับคำขอ : 13 Dec 2556

เลขที่ประกาศ : 9460

วันที่ประกาศ : 16 Jan 2558

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9460

วันที่จดทะเบียน : 16 Jan 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ทันตแพทย์หญิงวรรณดี พลานุภาพ, นายพรเลิศ เชยโชติ, นางอรวรรณ ฟองอนันตรัตน์, นางสาวพรทิพย์ ไชยวงค์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เพดานเทียมสำเร็จรูป

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 10 Nov 2560

IPC/ID

A61J 7/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      เพดานเดียมสำเร็จรูป ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ วัสดุสำหรับสัน เหงือก และวัสดุช่วยยึดติดข้างแก้ม การให้บริการทำเพดานเทียมสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะปาก แหว่ง เพดานโหว่ชนิดข้างเดียวนี้ สามารถเลือกใช้เพดานเทียมสำเร็จรูปที่มีอยู่ 5 ขนาด (SS,S,M,L, LL) สร้างความพึงพอใจแกผู้ปกครอง สามารถให้บริการที่รวดเร็วและลดความเสี่ยงของการพิมพ์ปาก ที่อาจมีวัสดุตกค้างไปอุดกั้นทางเดินหายใจ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เพดานเดียมสำเร็จรูป ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ วัสดุสำหรับสัน เหงือก (1) และวัสดุช่วยยึดติดข้างแก้ม (2) มีรายละเอียด ดังนี้            วัสดุสำหรับสันเหงือก (1) ทำมาจากวัดสุแผ่นโพลีไวนิล ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น สีขาว ขุ่น มีรูปร่างคล้ายรูปสันเหงือกเต็มทั้งชิ้นทำโดยเอาแผ่นโพลีเมอร์มาอัดให้แนบกับแบบจำลองสัน เหงือกด้วยเครื่องขึ้นรูปด้วยความร

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. เพดานเดียมสำเร็จรูป ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ วัสดุสำหรับสัน เหงือก (1) และวัสดุช่วยยึดติดข้างแก้ม (2) มีรายละเอียด ดังนี้            วัสดุสำหรับสันเหงือก (1) ทำมาจากวัดสุแผ่นโพลีไวนิล ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น สีขาว ขุ่น มีรูปร่างคล้ายรูปสันเหงือกเต็มทั้งชิ้นทำโดยเอาแผ่นโพลีเมอร์มาอัดให้แนบกับแบบจำลองสัน เหงือกด้วยเครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อนและสุญญากาศ ของด้านข้างจะโค้งนูนโดยรอบ ส่วนตรง กลางจะมีลักษณะโค้งเว้าตามลักษณะเพดานปาก จากนั้นนำลวดขนาดเล็ก ช่วยยึดติดข้างแก้ม (2) ซึ่งมีลักษณะณะเป็นลาดโค้งยึดติดกับส่วนคลุมสันเหงือก (1) ที่ตรงกางเพดานส่วนหน้า โดยปลายทั้ง  สองด้านของลวดโค้งแนบแก้มนี้จะไปยึดกับแก้ม 2 ข้างด้วยเทป Micropore เพื่อให้เครื่องมืออยู่กับ ที่มากที่สุดเวลาทารกดูดนม