ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1301007278

วันที่ขอ : 24 Dec 2556

วันที่รับคำขอ : 24 Dec 2556

เลขที่ประกาศ : 144574

วันที่ประกาศ : 22 Jan 2559

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง, นางสาวฐิฎิรัชต์ สังข์ทอง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : แอนติบอดีจิ๋ว (แอนติบอดีโดเมนเดี่ยววีเอช/วีเอชเอช) ที่ปรับโมเลกุลให้เป็นโปรตีนของคนจับจำเพาะต่อโปรตีนพีเจ็ดไวโรพอรินของไวรัสตับอักเสบชนิดซี และสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสได้

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 23 Dec 2559

IPC/ID

A61K 39/395

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :     สารสังเคราะห์เปปไทด์ซีเอส 185 และ ซีเอส 186 ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นปลายด้านเอนของ โปรตีนพีเจ็ด ( กรดอะมิโนหน่วยที่ 1 ถึง 18 ) และทีเอมหนึ่งถึงห่วงไซโทโซลิกที่เหลื่อมกับปลาย ด้านเอน ( กรดอะมิโนหน่วยที่ 14 ถึง 39) ตามลำดับ แล้วใช้เปปไทด์ดังกล่าวเป็นแอนติดเจนใน กรรมวิธีฟาจไบโอแพนนิ่งรอบเดียวเพื่อคัดเลือกฟาจโคลนที่แสดงอนุภาคของฟาจที่แสดง (ดิส เพลย์ ) แอนติพอบีจิ๋วหรือโดเมนเดียววีเอช /วีเอชเอชที่ปรับโมเลกุลให้เป็นโปรตีนของคนซึ่งจับ กับโปรตีนพีเจ็ดของไวรัสตับอักเสบซี จากนั้นนำฟาจโคลนที่เลือกได้ไปใส่อีโคไลเอชบี 2151 เพื่อให้ฟาจถ่ายทอดพาหะดีเอ็นเอชนิดฟาจมิดที่ยื่นของแอนติบอดีจิ๋วเชื่อมติดอยู่ อีโลไคเอซบี 2151 ที่รับเอาพาหนะดีเอ็นเอชนิดฟาจมิดที่มียื่นของแอนติบอดีจิ๋วเชื่อมติดอยู่ถูกเหนียวนำให้ ผลิตแอนติบอดีจิ๋ว จากนั้นนำไลเซท อีไคไลเอชบี 2151 ที่มีแอนติบอดีจิ๋วไปทดสอบการจับ กับเปปไทด์พีเจ็ดด้วยวิธีอินไดเร็คอิไลซาพบว่ามีแอนติบอดีจิ๋วจำนวน 6 โคลนที่จับกับเปปไทด์ซี  เอส 185 และ 3 โคลนที่จับกับเปปไทด์ซีเอส 186 ซึ่งแอนติบอดีจิ๋วทุกโคลนมีส่วนอิมมูโน กลอบูลินเฟรมเวิร์ดและคอมพลีเมนทาริทีดีเทอร์มินิงรีเจียนครบ  โดยมี 3 จาก 9 โคลนมีที่มี ลำดับกรดอะมิโนที่ซ้ำกัน ทำการย้ายยีนของแอนติบอดีจิ๋วโคลนที่จับกับเปปไทด์พีเจ็ดและมี ลำดับกรดอะมิโนที่ซ้ำกันเข้าสู่พาหะดีเอ็นเอชนิดพลาสมิดที่มียีนเพนเนตราตินเพื่อผลิต แอนติบอดีจิ๋วหรือโดเมนเดียววีเอช /วีเอชเอชที่ปรับโมเลกุลให้เป็นโปรตีนของคนที่สามารถเข้า เซลล์ได้เรียกว่าทรานสบอดี เมื่อนำทรานสบอดีดังกล่าวไปผสมกับอาหารเลี้ยงเซลล์แล้วนำไป ใส่ใสเซลล์ตับเอชเจ็ดที่ถูกทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เจเอฟเอช 1 พบว่าแอนติบอดีจิ๋ว ทุกโคลนสามารถลดการเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล์และลดการปลดปล่อยไวรัสที่ผลิตใหม่ 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. แอนติบอดีจิ๋ว ( แอนติบอดีโดเมนเดี่ยววีเอชวีเอสเอช)ที่ปรับโมเลกุลให้เป็นโปรตีน ของคน จับจำเพาะต่อโปรตีนพีเจ็ดไวโรพอรินของไวรัสตับอักเสบชนิดซี และสามารถยับยั้งการ เพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสได้มีขั้นตอนของการประดิษฐ์มีดังนี้ คือ 1. การเตรียมเซลล์เพาะเลี้ยง 2. การเตรียมเซลล์เอชยูเอชเจ็ด ที่ติดเชื้อไวรัสเจอเอฟเอช-1 เอชซีวีซีซี (JFH-1 HCVcc)3. การ เตรียมเปปไทด์ที่เป็นส่วนของโปรตีนพีเจ็ดของเชื้อไวรัสเอชซีวี 4. การทำฟาจไ

แท็ก : สิทธิบัตรยา