ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403001035

วันที่ขอ : 05 Sep 2557

วันที่รับคำขอ : 05 Sep 2557

เลขที่ประกาศ : 11425

วันที่ประกาศ : 26 Apr 2559

เล่มที่ประกาศ : 4 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 11425

วันที่จดทะเบียน : 26 Apr 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแทน : นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา, นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย, ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์, ผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบโดยปราศจากการบ่มเย็น

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 22 Jun 2561

IPC/ID

A23L 2/02

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบ โดยปราศจากการบ่มเย็น โดยเริ่มจากการผสม ส่วนผสมแห้งให้เข้ากัน แล้วเติมน้ำร้อนลงไปในส่วนผสมแห้ง  จากนั้นนำก้อนโดที่ได้มาอัดลงพิมพ์สี่เหลี่ยม แล้วนำไปนึ่ง และใช้วิธีการผลิตแบบการรีดโดข้าวเกรียบให้เป็นแผ่นบาง แล้วทำการอบแห้งแผ่นเกรียบ จากนั้นทำการตัดขึ้นรูปตัวอย่างแผ่นข้าวเกรียบ แล้วนำมาผึ่งแห้งที่อุณหภูมิห้อง ตามกรรมวิธีการผลิตแบบปกติ ก่อนการนำแผ่นข้าวเกรียบไปทอด ด้วยกรรมวิธีการผลิตในรูปแบบนี้ จะสามารถช่วยทำให้ระยะเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวเกรียบลดลง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวเกรียบใน ระดับอุตสาหกรรมได้ โดยสามารถช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย ในการบ่มโดข้าวเกรียบในห้องเย็น  อีกทั้งยังสามารถตัดขึ้นรูปโดข้าวเกรียบให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ และยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สุดท้ายหลังทอด  

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :