ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403001512

วันที่ขอ : 18 Nov 2557

วันที่รับคำขอ : 18 Nov 2557

เลขที่ประกาศ : 9684

วันที่ประกาศ : 25 Mar 2558

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9684

วันที่จดทะเบียน : 25 Mar 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศ.พญ.ฉวีวรรณ บนนาค, ศ.ดรวันเพ็ญ ชัยคำภา, รศ.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร, ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 09 Sep 2558

IPC/ID

A61K 35/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :         กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบสายพันธ์ อเมริกันที่เป็นตัวเต็ม วัยทั้งตัวตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการเตรียมน้ำยาสักดสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกัน ที่เป็นตัวเต็มวัยทั้งตัวที่เลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นสารก่อภูมิแพ้มาตรบานในการทดสอบ และประเมินสภาวะภูมิแพ้แมลงสาบและใช้เป็นส่วนประกอบของวัควีนโรคภูมิแพ้แมลงสาบสาย พันธ์อเมริกัน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการคัดเลือกแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันโดยการเพาะเลี้ยง แมลงสาบนี้ไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมตามข้อกำหนด ขั้นตอนการเตรียม สารสกัดหยาบ ขั้นตอนการวัดปริมาณโปรตีนแล้วปรับให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ เป็นสารก่อรูปภูมิแพ้มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสภาวะภูมิแพ้แมลงสาบ และใช้เป็น ส่วนประกอบของวัคซีนโรคภูมิแพ้แมลงสาบ ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้แมลงสาบ   

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ เพื่อใช้เตรียมสารก่อภูมิแพ้ มาตรฐาน ที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสภาวะภูมิแพ้และใช้เป็นส่วนประกอบขอวัคซีนโรค ภูมิแพ้แมลงสาบที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้แมลงสาบ ประกอบด้วยขั้นตอนของ -ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ แมลงสาบและสารเคมีที่ใช้ -ขั้นตอนการสกัดสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ -ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณไปรตีนในสารสกัดหยาบที่ได้ มีลักษณะพิเศษคือ เป็นการใช้แมลงสาบสายพันธุ์หยาบอเมริกันที่ทำการเพาะเลี้ยงไว้ใน ห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมสภา

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ เพื่อใช้เตรียมสารก่อภูมิแพ้ มาตรฐาน ที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสภาวะภูมิแพ้และใช้เป็นส่วนประกอบขอวัคซีนโรค ภูมิแพ้แมลงสาบที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้แมลงสาบ ประกอบด้วยขั้นตอนของ -ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ แมลงสาบและสารเคมีที่ใช้ -ขั้นตอนการสกัดสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ -ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณไปรตีนในสารสกัดหยาบที่ได้ มีลักษณะพิเศษคือ เป็นการใช้แมลงสาบสายพันธุ์หยาบอเมริกันที่ทำการเพาะเลี้ยงไว้ใน ห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมตามข้อกำหนดของเกณฑ์มาตรฐานการเพาะเลี้ยง แมลง โดยเพาะเลี้ยงนานประมาณ 7 ถึง 10 เดือน และคัดเลือกเฉพาะตัวเต็มวัยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ แล้วนำไปใช่ให้แข็งที่อุณหภูมิ -40 ถึง -80 องศาเซลเซียส