ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403001513

วันที่ขอ : 18 Nov 2557

วันที่รับคำขอ : 18 Nov 2557

เลขที่ประกาศ : 9685

วันที่ประกาศ : 25 Mar 2558

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9685

วันที่จดทะเบียน : 25 Mar 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค, ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, รศ.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิต, ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากเชื้อรา

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 09 Sep 2558

IPC/ID

A61K 35/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :           การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากเชื้อรา ชนิด คลาโดสปาเรียมคลาโดสปอเรียม(Cladosporiumcladosporium)  เพื่อใช้เป็นสารก่อภูมิแพ้มาตรฐาน ในการประเมินสภาวะภูมิแพ้เชื้อรา หรือใช้เป็นส่วนประกอบของวัคซีนภูมิแพ้เชื้อราได้อีกด้วย โดย กรรมวิธีการผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากเชื้อราตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยกรรมวิธีการ เตรียมตัวอย่างเชื้อรา และกรรมวิธีการสกัดสารสกัดหยาบจากเชื้อราเพื่อให้ได้สารสกัดที่ปราศจาก การปนเปื้อน 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากเชื้อรา ที่ประกอบด้วย -ขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบจากเชื้อราชนิดคลาโดสปาเรียมคลาโดสปอเรียม (Cladosporiumcladosporium) โดยการคัดแยกโคโลนี (colony) ที่เพาะเลี้ยงได้จาก อาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อรา การบ่มเชื้อ การฆ่าเชื้อ และการทำเชื้อราให้ บริสุทธิ์ -ขั้นตอนกรรมวิธีการสกัดสารสกัดหยาบจากเชื้อราชนิดคลาโดสปอเรียมคลาโดสปอ เรียม  (Cladosporiumcladosporium) โดยการอบแห้งเชื้อรา จากนั้นนำเชื้อราไปปั่น เหวี่ยง การบดเชื้อราให้เป็นชิ้นละเอียด

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. กรรมวิธีผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากเชื้อรา ที่ประกอบด้วย -ขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบจากเชื้อราชนิดคลาโดสปาเรียมคลาโดสปอเรียม (Cladosporiumcladosporium) โดยการคัดแยกโคโลนี (colony) ที่เพาะเลี้ยงได้จาก อาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อรา การบ่มเชื้อ การฆ่าเชื้อ และการทำเชื้อราให้ บริสุทธิ์ -ขั้นตอนกรรมวิธีการสกัดสารสกัดหยาบจากเชื้อราชนิดคลาโดสปอเรียมคลาโดสปอ เรียม  (Cladosporiumcladosporium) โดยการอบแห้งเชื้อรา จากนั้นนำเชื้อราไปปั่น เหวี่ยง การบดเชื้อราให้เป็นชิ้นละเอียด การทำให้เชื้อรากลายเป็นสารสะลายเนื้อ เดียวกัน และการสกัดสารละลายที่ได้จากเชื้อราและนำไปกรองเพื่อฆ่าเชื้อ