ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403001784

วันที่ขอ : 29 Dec 2557

วันที่รับคำขอ : 29 Dec 2557

เลขที่ประกาศ : 10807

วันที่ประกาศ : 27 Nov 2558

เล่มที่ประกาศ : 11 / 16

เลขที่สิทธิบัตร : 10807

วันที่จดทะเบียน : 27 Nov 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานพัฒนาการจิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) , มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแทน : นางเยาวพา พงษ์สุทธิพาณิชย์, นายปรีดา ยังสุขสถาพร

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายบัณฑิต อินณวงศ์, นางสาวจันจิรา จินโนรส

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีผลิตแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแบบขึ้นรูปใหม่ สำหรับเตาอบไมโครเวฟ

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 21 Sep 2559

IPC/ID

A23L 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (29/12/57) กรรมวิธีผลิตแคบหมู่กึ่งสำเร็จรูปแบบขึ้นรูปใหม่ ผลิตจากหนังหมูที่ได้จากส่วนต่างๆของหมูซึ่งไม่ จำเป็นต้องเป็นแผ่นต่อเนื่อง หรือเศษหนังหมูที่เหลือเช่น เศษหนังหมูจากอุตสาหกรรมผลิตแหนมหนังหมู อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนังหมูต่าง ๆ เป็นต้น โดยสูตรส่วนผสมแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปประกอบด้วย หนังหมูที่ได้จากส่วนต่างๆของหมู หรือเศษหนังหมูร้อยละ 70.0-90.0 โดยน้ำหนัก ผงรสหมูร้อยละ 0.5-5.0 โดยน้ำหนัก เกลือ ร้อยละ 0.1-1.0 โดยน้ำหนัก ผงบาร์บีคิว ร้อยละ 0.5-5.0 โดยน้ำหนัก น้ำตาล ร้อยละ 0.1- 5.0 โดยน้ำหนัก แป้งดัดแปรแบบพรีเจล ร้อยละ 1.0-10.0 โดยน้ำหนักแป้งมันฝรั่ง ร้อยละ 0.1-5.0 โดย น้ำหนัก โดยนำมาผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยการบดหนังหมูจากส่วนต่างๆของหมู หรือเศษหนังหมู และ กวนผสมส่วนผสมดังกล่าวด้วยความร้อน ขึ้นรูปทรงที่ต้องการ และอบแห้งด้วยบเตาอบลมร้อนจะได้เป็นหนัง หมูกึ่งสำเร็จรูป และนำมาผ่านการอบด้วยเตาอบไมโครเวฟ จะได้แคบหมูพร้อมรับประทาน ที่มีลักษณะพอง กรอบ มีปริมาณไขมันต่ำ ไม่เกิดกลิ่นเหม็นหืน และมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวขึ้น           กรรมวิธีผลิตแคบหมู่กึ่งสำเร็จรูปแบบขึ้นรูปใหม่ ผลิตจากหนังหมูที่ได้จากส่วนต่างๆ ของหมู ซึ่งไม่ จำเป็นตองเป็นแผ่นต่อเนื่อง หรือเศษหนังที่เหลือเช่น เศษหนังหมูจากอุตสาหกรรมผลิตแหนมหนังหมู อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนังหมูต่าง ๆ เป็นต้น โดยสูตรส่วนผสมแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปประกอบด้วย หนังหมูที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของหมู หรือเศษหนังหมูร้อยละ 70.0 -90.0 โดยน้ำหนัก  ผงรสหมูร้อยละ 0.5-5.0   โดยน้ำหนัก    เกลือ ร้อยละ 0.1-1.0  โดยน้ำหนัก  ผงบาร์บีคิว ร้อยละ 0.5-5.0  โดยน้ำหนัก    น้ำตาล ร้อยละ 0.1- 5.0  โดยน้ำหนัก    แป้งตัดแปรแบบพรีเจล ร้อยละ 1.0-10.0  โดยน้ำหนัก    แป้งมันฝรั่ง ร้อยละ 0.1-5.0  โดย น้ำหนัก    โดยนำมาผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยการบดหนังหมูจากส่วนต่างๆ ของหมู หรือเศษหนังหมู และ กวนผสมส่วนผสมดังกล่าวด้วยความร้อน ขึ้นรูปทรงที่ต้องการ และอบแห้งด้วยบเตาอบลมร้อนจะได้เป็นหนัง หมูกึ่งสำเร็จรูป และนำมาผ่านการอบด้วยเตาอบไมโครเวฟ จะได้แคปหมูพร้อมรับประทาน ที่มีลักษณะพอง กรอบ มีปริมาณไขมันต่ำ ไม่เกิดกลิ้นเหม็นหืน และมีอายุการเก้บรักษาที่ยาวขึ้น    

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.สูตรส่วนผสมแคบหมู่กึ่งสำเร็จรูปที่ประกอบด้วย หนังหมูที่ได้จากส่วนต่างๆ ของหมู หรือเศษหนัง หมูร้อยละ 70.0 -90.0 โดยน้ำหนัก  ผงรสหมูร้อยละ 0.5-5.0  โดยน้ำหนัก    เกลือ ร้อยละ 0.1-1.0  โดย น้ำหนัก  ผงบาร์บีคิว ร้อยละ 0.5-5.0  โดยน้ำหนัก    น้ำตาล ร้อยละ 0.1-5.0  โดยน้ำหนัก    แป้งตัดแปร แบบพรีเจล ร้อยละ 1.0-10.0  โดยน้ำหนัก    แป้งมันฝรั่ง ร้อยละ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.สูตรส่วนผสมแคบหมู่กึ่งสำเร็จรูปที่ประกอบด้วย หนังหมูที่ได้จากส่วนต่างๆ ของหมู หรือเศษหนัง หมูร้อยละ 70.0 -90.0 โดยน้ำหนัก  ผงรสหมูร้อยละ 0.5-5.0  โดยน้ำหนัก    เกลือ ร้อยละ 0.1-1.0  โดย น้ำหนัก  ผงบาร์บีคิว ร้อยละ 0.5-5.0  โดยน้ำหนัก    น้ำตาล ร้อยละ 0.1-5.0  โดยน้ำหนัก    แป้งตัดแปร แบบพรีเจล ร้อยละ 1.0-10.0  โดยน้ำหนัก    แป้งมันฝรั่ง ร้อยละ 0.1-5.0  โดยน้ำหนัก