ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0301001814

วันที่ขอ : 16 May 2546

วันที่รับคำขอ : 16 May 2546

เลขที่ประกาศ : 62624

วันที่ประกาศ : 23 Jun 2547

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 36755

วันที่จดทะเบียน : 26 Aug 2556

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวฐิฎิรัชต์ สังข์ทอง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวังชา ชุมทัพ, นายแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล, ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่, รองศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนตร ไวคกุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ชนิดใช้ไฟฟ้า

สถานะสุดท้าย : แจ้งนำส่งหนังสือสำคัญ

วันที่ตามสถานะ : 10 Apr 2557

IPC/ID

G09B 23/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :           หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ชนิดใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วยส่วน จำลองข้อเข่าช่วงบนที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน ส่วนจำลองกระดูกโคนขา ส่วนจำลองกล้ามเนื้อโคนขาช่วงบน ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงล่าง ที่ประกอบด้วย ส่วนฐาน จำลองข้อเข่าช่วงล่าง ส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง ส่วนจำลองกล้ามเนื้อหน้าแข้ง โดยมี ลักษณะพิเศษ คือยังประกอบด้วย ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า ที่บรรจุวัสดุที่เป็นตัวนำ ไฟฟ้าอยู่ภายใน จัดไว้บนส่วนจำลองกระดูกโคนขา และส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง แผ่น วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ที่จัดอยู่ตรงกลางระหว่างส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า กับส่วน จำลองกระดูกโคนขา และส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าและวงจร ไฟฟ้า ที่จัดไว้ภายในส่วนจำลองข้อเข่าช่วงบนโดยที่ด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าและเข็มฉีดยา ตามลำดับ และอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่บรรจุอยู่ในส่วนจำลองถุงของ เหลวในข้อเข้า แผ่นวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า หลอดไฟสีเขียว และหลอดไฟสีแดง และยัง ประกอบด้วยส่วนจำลองกระดูกสะบ้า ที่จัดไว้บน ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า มีส่วน จำลองเอ็นกระดูกสะบ้าที่ มีปลายด้านหนึ่งยึดติดกับส่วนจำลองกระดูกโคนขา และปลายอีก ด้านหนึ่งยึดติดกับส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง โดยบริเวณตอนกลางของส่วนจำลองเอ็นกระดูก สะบ้ายึดติดบนส่วนจำลองกระดูกสะบ้า และส่วนจำลองผิวหนังที่หุ้มปิดส่วนจำลองดังกล่าว ทั้งหมดแบบเปิดออกได้ ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงบนและส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่าง เชื่อมต่อ กันแบบพับได้           หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ชนิดใช้ไฟฟ้า ตามการประดิษฐ์นี้ สามารถแสดงผลการฝึกเจาะ เช่น กรณีที่ฝึกเจาะถูกตำแหน่ง สัญญาณไฟสีเขียวจะแสดงขึ้น และกรณีที่ฝึกเจาะไม่ถูกตำแหน่ง สัญญาณไฟสีแดงจะแสดงขึ้นพร้อมกับมีเสียงเตือน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :           1. หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ชนิดใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย           ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงบนที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน (1) ส่วน จำลองกระดูกโคนขา (3) ส่วนจำลองกล้ามเนื้อโคนขาช่วงบน (17)           ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงล่าง ที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่าง (2) ส่วน จำลองกระดูกหน้าแข้ง(4) ส่วนจำลองกล้าม

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

          1. หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ชนิดใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย           ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงบนที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน (1) ส่วน จำลองกระดูกโคนขา (3) ส่วนจำลองกล้ามเนื้อโคนขาช่วงบน (17)           ส่วนจำลองข้อเข่าช่วงล่าง ที่ประกอบด้วย ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่าง (2) ส่วน จำลองกระดูกหน้าแข้ง(4) ส่วนจำลองกล้ามเนื้อหน้าแข้ง (18)           โดยมีลักษณะพิเศษ คือยังประกอบด้วย ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า(5) ที่บรรจุ วัสดุที่เป็นไฟฟ้าอยู่ภายใน จัดไว้บนส่วนจำลองกระดูกโคนขา (3) และส่วนจำลองกระดูก หน้าแข้ง (4)           แผ่นวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า(6) จัดอยู่ตรงกลางระหว่างส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า(5) กับส่วนจำลองกระดูกโคนขา(3) และส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง (4)           อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า (14) ที่จัดไว้ภายในส่วนจำลองข้อเข่าช่วงบน (1) โดยที่ด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้า(12) เข็มฉีดยา (11) ตามลำดับ และอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อ กับ วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่บรรจุอยู่ในส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า (5) แผ่นวัสดุที่เป็นตัว นำไฟฟ้า (6) หลอดไฟสีเขียว (15) และ หลอดไฟสีแดง (16)           2. หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ชนิดใช้ไฟฟ้า ตามข้อถือสิทธิ 1. ยังประกอบด้วย           ส่วนจำลองกระดูกสะบ้า (7) ที่จัดไว้บน ส่วนจำลองถุงของเหลวในข้อเข่า(5)           ส่วนจำลองเอ็นกระดูกสะบ้า(8) ที่มีปลายด้านหนึ่งยึดติดกับ ส่วนจำลองกระดูกโคนขา (3) และปลายอีกด้านหนึ่งยึดติดกับ ส่วนจำลองกระดูกหน้าแข้ง (4) โดยบริเวณตอนกลางของส่วน จำลองเอ็นกระดูกสะบ้า(8) ยึดติดบนส่วนจำลองกระดูกสะบ้า (7)           ส่วนจำลองผิวหนัง (19) ที่หุ้มปิดส่วนจำลองดังกล่าวทั้งหมดแบบเปิดออกได้           3. หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยาเข้าข้อเข่า ชนิดใช้ไฟฟ้า ตามข้อถือสิทธิ 1. หรือ 2. ส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงบน (1) และส่วนฐานจำลองข้อเข่าช่วงล่าง (2) เชื่อมต่อกัน แบบพับได้