ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0103000718

วันที่ขอ : 28 Nov 2544

วันที่รับคำขอ : 28 Nov 2544

เลขที่ประกาศ : 736

วันที่ประกาศ : 10 Jun 2545

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 737

วันที่จดทะเบียน : 10 Jun 2545

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : นายแพทย์ สบงศรีวรรณบูรณ์

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายแพทย์สบง ศรีวรรณบูรณ์, นายแพทย์ สบงศรีวรรณบูรณ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดการหมุนตัวของลูกตาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนท่าจากหน้ามองตรงไปท่านอน

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 27 Nov 2554

IPC/ID

A61B3/10

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดการหมุนตัวของลูกตา ที่เกิดจากการเปลี่ยนท่าจากหน้ามองตรงไปท่านอน ประกอบด้วย กล่อง วัดสองกล่อง กล่องที่หนึ่งกำหนดตำแหน่งของลูกตาในท่าหน้ามองตรง กล่องที่สองวัดการหมุนตัวของลูกตาในท่านอน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1) ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดการหมุนตัวของลูกตา ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนท่าจากหน้ามองตรงไปท่านอน ประกอบด้วย กล่องวัด 2 กล่อง โดยกล่องวัดที่หนึ่งสำหรับติดตั้งในแนวระดับสายตา ห่างจากผู้ถูกวัดตามระยะที่กำหนด ซึ่งกล่องวัดที่หนึ่ง มี ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ มีผนังทุกด้านเป็นสีดำทึบ ภายในติดตั้งหลอดไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดแสง ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยสวิทซ์ไฟฟ้า และที่ผนังด้านหน้ามีช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง สำหรับเป็นช่องผ่านแสง จากภาย ในออกสู่ ภายนอกผ่านพลาสติกปรับความเข้มของแสงที

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1) ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดการหมุนตัวของลูกตา ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนท่าจากหน้ามองตรงไปท่านอน ประกอบด้วย กล่องวัด 2 กล่อง โดยกล่องวัดที่หนึ่งสำหรับติดตั้งในแนวระดับสายตา ห่างจากผู้ถูกวัดตามระยะที่กำหนด ซึ่งกล่องวัดที่หนึ่ง มี ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ มีผนังทุกด้านเป็นสีดำทึบ ภายในติดตั้งหลอดไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดแสง ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยสวิทซ์ไฟฟ้า และที่ผนังด้านหน้ามีช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง สำหรับเป็นช่องผ่านแสง จากภาย ในออกสู่ ภายนอกผ่านพลาสติกปรับความเข้มของแสงที่ปิดด้านนอกของช่องดังกล่าว และ ภายในด้านหน้า มีแผ่นปิดช่องสี่ เหลี่ยมดังกล่าวที่สามารถเลื่อนมาปิดได้ ซึ่งที่บริเวณ ส่วนกลางของแผ่นปิดดังกล่าวมีรูกลม สำหรับ เปลี่ยนลักษณะของช่อง ผ่านแสงให้มีลักษณะกลม ส่วนกล่องวัดที่สองสำหรับติดตั้งตรงตำแหน่งผู้ถูกวัด ในแนวดิ่ง สูงเหนือระดับสายตาตามระยะที่ กำหนด ซึ่งกล่องวัดที่สองมี ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ มีผนังทุกด้านเป็นสีดำทึบ ภายในติดตั้งหลอดไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิด แสงควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยสวิทซ์ไฟฟ้า และที่ผนังด้านล่างมีช่องเจาะรูกลมสำหรับเป็นช่องผ่านแสง จากภายในออกสู่ ภาย นอกผ่านพลาสติกปรับความเข้มของแสงที่ปิดด้านนอกของช่องดังกล่าว 2) ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดการหมุนตัวของลูกตา ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนท่าจากหน้ามองตรงไปท่านอน ตามข้อ 1 ซึ่ง กล่องวัดที่หนึ่ง ติดตั้งในแนวขนานกับระดับสายตาห่างจาก ผู้ถูกวัด 6 เมตร และกล่องวัดที่สอง ติดตั้งในแนวดิ่ง สูงเหนือระดับ สายตาของผู้ถูกวัด 6 เมตร 3) ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดการหมุนตัวของลูกตาที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนท่าจากหน้ามองตรงไปท่านอน ตามข้อ 1 จะ ใช้ร่วมกับเลนส์ Bagoloni และฐานสำหรับใส่เลนส์หน้าดวงตา ที่สามารถปรับองศาได้