ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0203000546

วันที่ขอ : 10 Jul 2545

วันที่รับคำขอ : 10 Jul 2545

เลขที่ประกาศ : 2474

วันที่ประกาศ : 14 Mar 2549

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 2474

วันที่จดทะเบียน : 24 Mar 2549

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางสาว ดุจดาวตู้จินดา, นาย กัมปนาทศรีสวรรค์, นาย ชูชาติสุขชู, นาย เจษฎาธรรมวนิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาว ดวงใจเริงสันเทียะ, อาจารย์ ดร. ศุภรฟุ้งลัดดา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : การพิสูจน์เชื้อกลุ่มก่อวัณโรคและการทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อวัณโรค โดยใช้สาร 3-(4,5-ไดเมธิลไทอะซอล-2-อิล)-2,5-ไดเฟนิล-2เอช-เตตระโซเลียมโบรมายด์ (เอ็มทีที (MTT))

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 10 Jul 2555

IPC/ID

A61K35/38

A61K45/05

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : . 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แท็ก : สิทธิบัตรยา

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :