ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0303000054

วันที่ขอ : 17 Jan 2546

วันที่รับคำขอ : 17 Jan 2546

เลขที่ประกาศ : 1435

วันที่ประกาศ : 23 Jul 2547

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 1435

วันที่จดทะเบียน : 23 Jul 2547

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางสาวดุจดาว ตู้จินดา, นายเจษฎา ธรรมวณิช 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 , นาย เจษฎาธรรมวณิช, นางสาว ดุจดาวตู้จินดา, นาย ชูชาติสุขชู

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปกิตวิชยานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ฉวีวรรณบุนนาค ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณะมหากิตติคุณ ภาควิชาปรสิตวิทยา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เติมอาหารเพาะเลี้ยง

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 17 Jan 2556

IPC/ID

C12M1/16

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์เติมอาหารเพาะเลี้ยง ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเติมอาหารเพาะเลี้ยง และอุปกรณ์รองรับ อุปกรณ์ตามการประดิษฐ์นี้ไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของไข่หรือตัวอ่อน จากอาหารเพาะเลี้ยงภายหลังจากการเก็บเกี่ยว ช่วยให้ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเติม อาหารเพาะเลี้ยง และควบคุมปริมาณอาหารเพาะเลี้ยงให้เหมาะสมตามความต้องการ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์เติมอาหารเพาะเลี้ยง ประกอบด้วยผนังด้านล่าง (1) ซึ่งเป็นที่จัดวางภาชนะ ทรงกระบอกปลายเรียวเล็ก (12) เพื่อรองรับอาหารผง อาหารเหลว เป็นต้น เสา (2) ซึ่งเป็น ส่วนยึดและเชื่อมต่อของผนังด้านล่าง (1) ผนังด้านหลัง (3) ผนังด้านข้าง (4) ผนังด้านบน (5) ด้านบนของเสา (2) มีส่วนเชื่อมต่อกับผนังด้านบน (5) ด้านล่างของเสา (2) มีส่วนเชื่อมต่อกับ ผนังด้านล่าง (1) ผนังด้านหลัง (3) เชื่อมต่อกับผนังด้านบน (5) ที่มีช่องเพื่อให้ตอนปลายสุด ของภาชนะรูปทรงกรวย (7) ทะลุผ่านได้ ภาชนะทรงกระบอก (6) ยึดติดกับภาชน

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์เติมอาหารเพาะเลี้ยง ประกอบด้วยผนังด้านล่าง (1) ซึ่งเป็นที่จัดวางภาชนะ ทรงกระบอกปลายเรียวเล็ก (12) เพื่อรองรับอาหารผง อาหารเหลว เป็นต้น เสา (2) ซึ่งเป็น ส่วนยึดและเชื่อมต่อของผนังด้านล่าง (1) ผนังด้านหลัง (3) ผนังด้านข้าง (4) ผนังด้านบน (5) ด้านบนของเสา (2) มีส่วนเชื่อมต่อกับผนังด้านบน (5) ด้านล่างของเสา (2) มีส่วนเชื่อมต่อกับ ผนังด้านล่าง (1) ผนังด้านหลัง (3) เชื่อมต่อกับผนังด้านบน (5) ที่มีช่องเพื่อให้ตอนปลายสุด ของภาชนะรูปทรงกรวย (7) ทะลุผ่านได้ ภาชนะทรงกระบอก (6) ยึดติดกับภาชนะรูปทรง กรวย (7) ที่ตอนปลายสุดทะลุผ่านผนังด้านบน (5) ท่อทรงกระบอก (8) ที่ปลายด้านหนึ่งสอด อยู่ภายในปลายสุดของภาชนะรูปทรงกรวย (7) และปลายอีกด้านหนึ่งของท่อทรงกระบอก (8) สอดอยู่ภายในปลายเรียวของภาชนะทรงกระบอกปลายเรียวเล็ก (12) ลิ้นวาล์ว (9) อยู่ภายใน ท่อทรงกระบอก (8) อุปกรณ์ควบคุมลิ้น (10) ประกอบด้วยลิ้น (9) ที่จัดวางอยู่ภายในท่อทรง กระบอก (8) อุปกรณ์สำหรับปิดเปิดภาชนะทรงกระบอก (11) ที่จัดไว้บนภาชนะทรงกระบอก (6) ภาชนะทรงกระบอกปลายเรียวเล็ก (12) และผนังด้านข้าง (4) ที่จัดวางไว้บนผนังด้านล่าง (1) ตรงกับท่อทรงกระบอก (8) และภาชนะรูปทรงกรวย (7) มีลักษณะพิเศษคือ ผนังด้านล่าง (1) เชื่อมต่อแบบยึดติดกับเสา (2) ที่เชื่อมต่อกับผนัง ด้านหลัง (3) ที่เชื่อมต่อกับผนังด้านบน (5) ที่มีช่องทะลุเพื่อให้ส่วนปลายสุดของภาชนะรูปทรง กรวย (7) ที่เชื่อมต่อกับภาชนะทรงกระบอก (6) ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์สำหรับปิดเปิดภาชนะ ทรงกระบอก (11) ปิดอยู่ และมีภาชนะทรงกระบอกปลายเรียวเล็ก (12) ที่ปลายด้านหนึ่งของ ท่อทรงกระบอก (8) สอดอยู่เพื่อรองรับอาหารที่ไหลผ่านมาจากภาชนะทรงกระบอก (6) ภาชนะรูปทรงกรวย (7) ท่อทรงกระบอก (8) โดยผ่านลิ้น (9) อุปกรณ์ควบคุมลิ้น (10) กับ ส่วนฐานของภาชนะรูปทรงกรวย (7)