ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0403000980

วันที่ขอ : 08 Sep 2547

วันที่รับคำขอ : 08 Sep 2547

เลขที่ประกาศ : 4929

วันที่ประกาศ : 24 Jun 2552

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 4929

วันที่จดทะเบียน : 24 Jun 2552

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวดุจดาว ตู้จินดา, นาย เจษฎา ธรรมวณิช / นางพิมพ์ ประไพ ธีระชีพ/นางสาว ดุจดาว ตู้จินดา ิ์ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ ม

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ดร.วัลลีย์ กาญจนกิจสกุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ''อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเครื่องช่วยหายใจ

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 08 Sep 2557

IPC/ID

B63C 11/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเครื่องช่วยหายใจ ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับ เครื่องช่วยหายใจ โดยประกอบไปด้วยส่วนโครงสร้าง 4 ส่วน สำหรับใช้พยุงและช่วยลดแรงกดทับ ของท่อช่วยหายใจบริเวณหลอดลมคอ ช่วยลดแรงกดทับของเชือกผูกท่อช่วยหายใจ ช่วยลดแรงดึงรั้ง ชองท่อช่วยหายใจ ซึ่งจะช่วยลดความอึดอัดและความเจ็บปวดในผู้ป่วย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเครื่องช่วยหายใจ มีลักษณะเฉพาะคือ ประกอบด้วยส่วนโครงสร้าง 4 ส่วน ที่ซึ่ง มีวัสดุต่างๆเป็นโลหะแข็ง คือ ส่วน A มีลักษณะเป็นเหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 1 โดยมีลักษณะเป็นแขนเจาะรู 1 รู และนำ เหล็กรูปทรงกระบอก (6) มาเชื่อมต่อกับเหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ตรงตำแหน่งที่เจาะรู นำเหล็กรูปร่าง สี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 2 เจาะรูเพื่อใส่น็อตหางปลาตัวผู้ (14) นำปลายด้านที่เจาะรูของเหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 2 เชื่อมติดกับปลายด้านที่ไม่เจาะรูของเหล็กรูปร่างสี

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเครื่องช่วยหายใจ มีลักษณะเฉพาะคือ ประกอบด้วยส่วนโครงสร้าง 4 ส่วน ที่ซึ่ง มีวัสดุต่างๆเป็นโลหะแข็ง คือ ส่วน A มีลักษณะเป็นเหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 1 โดยมีลักษณะเป็นแขนเจาะรู 1 รู และนำ เหล็กรูปทรงกระบอก (6) มาเชื่อมต่อกับเหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ตรงตำแหน่งที่เจาะรู นำเหล็กรูปร่าง สี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 2 เจาะรูเพื่อใส่น็อตหางปลาตัวผู้ (14) นำปลายด้านที่เจาะรูของเหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 2 เชื่อมติดกับปลายด้านที่ไม่เจาะรูของเหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 1 เป็นรูปตัวแอล (L) คว่ำ นำ เหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 3 เชื่อมติดกับเหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 1 ตรงบริเวณด้านล่าง โดย ให้ห่างจากปลายด้ายซ้ายของเหล็กรูปร่างสี่เหลี่ยม (7) ท่อนที่ 1 ส่วน B มีลักษณะที่มีเหล็กเส้น (1) เจาะรู จำนวน 4 รู โดยเจาะที่ปลายด้านหนึ่งด้านใดของ เหล็กเส้น 1 รู และเว้นห่างออกไประยะหนึ่ง จะเจาะอีก 3 รู แบบเรียงต่อกัน และที่ปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมติด กับน็อตตัวผู้หกเหลี่ยม (8) ซึ่งส่วนนี้จะเสียบติดกับอุปกรณ์ส่วน A ส่วน C มีลักษณะที่มีเหล็กเส้น (2) เจาะรู จำนวน 5 รู เรียงกันจากปลายด้านหนึ่งไปสู่ปลายอีกด้าน หนึ่ง โดยมีระยะห่างระหว่างรูที่แตกต่างกัน ที่ซึ่งมีอย่างน้อยสองรูที่มีระยะใกล้กันมากกว่าระยะห่างระหว่าง รูอื่นๆ และนำตะขอ (19) และตะขอ. (18) ไปเกี่ยวในรูที่ 1 และรูที่ 3 นำน็อตตัวผู้หัวกลม (10) เชื่อมติดกับรูที่ 5 ส่วน D มีลักษณะที่มีเหล็กเส้น (3) มีรูเจาะที่ปลายทางด้านซ้ายและขวาด้านละ 1 รู โดยเจาะรูที่ 3 ให้ห่างจากปลายเหล็กเส้น (3) ข้างหนึ่ง แล้วบิดเป็นรูปตัวแอล (L) บิดส่วนกลางของเหล็กเส้น (3) ให้เป็น เกลียว นำตะขอ (19)เกี่ยวกับรูอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้บิดเป็นรูปตัวแอล (L) นำเหล็กเส้น (4) มาเจาะรู จำนวน 3 รู ที่เจาะเรียงกันตั้งแต่ปลายด้านหนึ่งไปยังอีกปลายด้านหนึ่ง เพื่อนำคลิปหนีบ (17) ใช้น็อตประกอบติดไว้ นำ เหล็กเส้น (3) ด้านที่เป็นรูปตัวแอล (L) มาประกอบติดกับรูที่ 2 ของเหล็กเส้น (4) ใช้น็อตยึดติดเอาไว้ 2. อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเครื่องช่วยหายใจ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งโครงสร้างเป็นโลหะแข็ง เลือกได้จาก เหล็ก, ไทเทเนียม, อัลลอยด์, อลูมีเนียม, อลูมิเนียมอัลลอยด์, และวัสดุผสมของวัสดุดังกล่าว 3. อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเครื่องช่วยหายใจ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งคลิปหนีบทำจากวัสดุคล้ายยางยืดหยุ่น ได้แต่ไม่อ่อนนุ่ม 4. อุปกรณ์เสริมสำหรับสายเครื่องช่วยหายใจ ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งคลิปหนีบเลือกได้ จากพลาสติก