ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0403000976

วันที่ขอ : 08 Sep 2547

วันที่รับคำขอ : 08 Sep 2547

เลขที่ประกาศ : 3919

วันที่ประกาศ : 20 Dec 2550

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3919

วันที่จดทะเบียน : 20 Dec 2550

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นาย วิชรัติคุณาอภิสิทธิ์, นางสาว ดุจดาวตู้จินดา, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นาย เจษฎาธรรมวนิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศศาสตร์หาญรุ่งโรจน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับดามกระดูกภายนอก

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 08 Sep 2557

IPC/ID

A61F5/04

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้เป็นอุปกรณ์สำหรับดามกระดูกภายนอกซึ่งออกแบบให้อุปกรณ์สำหรับเจาะ ยึดตรึงกระดูกมีปลายด้านหนึ่งเป็นเกลียวแหลมสำหรับเจาะยึดตรึงกระดูก ส่วนปลายอีกด้านเป็น ตัวหนีบสำหรับหนีบเข็มเชื่อมต่อ โดยตัวหนีบนี้มีลักษณะพิเศษคือสามารถปรับความยาวได้ อีก ทั้งยังสามารถปรับเข็มเชื่อมต่อได้ตามองศาที่ต้องการ ทั้งแนวตั้ง และแนวขวาง เพื่อให้ใช้กับ กระดูกหัก และรอยหักทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์สำหรับดามกระดูกภายนอก มีลักษณะเฉพาะ ประกอบไปด้วยเข็มเชื่อมต่อ (1) และอุปกรณ์สำหรับเจาะยึดตรึงกระดูก (2) ปลายด้านในด้านหนึ่งของอุปกรณ์สำหรับ เจาะยึดตรึงกระดูก (2) เป็นหมุดตรึง (3) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งวัสดุที่มีเกลียวแหลม (4) สำหรับเจาะยึดเข้าไปในกระดูก ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นตัวหนีบ (5) สำหรับหนีบเข็ม เชื่อมต่อ (1) เพื่อยึดจับ และรั้งอุปกรณ์สำหรับเจาะยึดตรึงกระดูก (2) แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน โดยตัวหนีบ (5) มีลักษณะเป็นแผ่นวัสด

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์สำหรับดามกระดูกภายนอก มีลักษณะเฉพาะ ประกอบไปด้วยเข็มเชื่อมต่อ (1) และอุปกรณ์สำหรับเจาะยึดตรึงกระดูก (2) ปลายด้านในด้านหนึ่งของอุปกรณ์สำหรับ เจาะยึดตรึงกระดูก (2) เป็นหมุดตรึง (3) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งวัสดุที่มีเกลียวแหลม (4) สำหรับเจาะยึดเข้าไปในกระดูก ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นตัวหนีบ (5) สำหรับหนีบเข็ม เชื่อมต่อ (1) เพื่อยึดจับ และรั้งอุปกรณ์สำหรับเจาะยึดตรึงกระดูก (2) แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน โดยตัวหนีบ (5) มีลักษณะเป็นแผ่นวัสดุแข็งอย่างน้อย 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นแผ่นวัสดุแข็ง (6) เชื่อมติดอยู่กับปลายของหมุดตรึง (3) ที่อยู่ด้านตรงข้ามกับเกลียวแหลม (4) และวาง ประกบอยู่กับแผ่นวัสดุแข็ง (9) อีกชั้นหนึ่งโดยมีช่อง (7) อย่างน้อย 2 ช่องอยู่บนแผ่นวัสดุ แข็ง (6) และมีช่อง (10) อย่างน้อย 2 ช่องอยู่บนแผ่นวัสดุแข็ง (9) สำหรับใส่สลักเกลียว (8) ส่วนเข็มเชื่อมต่อ (1) นั้นจะถูกวางอยู่ระหว่างแผ่นวัสดุแข็ง (6) และแผ่นวัสดุแข็ง (9) โดยมีสลักเกลียว (8) อย่างน้อย 1 ตัวใส่อยู่ในช่อง (7) และ/หรือช่อง (10) และมีแป้น เกลียว (11) ขันเข้ากับสลักเกลียว (8) เพื่อความแน่นหนาในการยึดจับเข็มเชื่อมต่อ (1) เข้ากับอุปกรณ์สำหรับเจาะยึดตรึงกระดูก (2) 2. อุปกรณ์สำหรับดามกระดูกภายนอกตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งใช้อุปกรณ์สำหรับเจาะยึด ตรึงกระดูก (2) อย่างน้อย 2 ชิ้น ขึ้นไป ตามความเหมาะสมเพื่อรั้งให้รอยหัก หรือแตก ประกบกันให้กระดูกเชื่อมต่อกันสนิท 3. อุปกรณ์สำหรับดามกระดูกภายนอกตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 หรือ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง อุปกรณ์สำหรับเจาะยึดตรึงกระดูก (2) แต่ละชิ้นเชื่อมต่อกันโดยใช้เข็มเชื่อมต่อ (1) อย่าง น้อย 1 แท่งตามความเหมาะสมเพื่อรั้งให้รอยหัก หรือแตกประกบกันให้กระดูกเชื่อมต่อกัน สนิท 4. อุปกรณ์สำหรับดามกระดูกภายนอกตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ ซึ่งเข็มเชื่อมต่อ (1) มีลักษณะเป็นแท่งวัสดุแข็งที่มีความยาวที่พอเหมาะสำหรับรั้งอุปกรณ์ สำหรับเจาะยึดตรึงกระดูก (2) เข้าด้วยกัน ตามความเหมาะสมเพื่อรั้งให้รอยหัก หรือแตก ประกบกันให้กระดูกเชื่อมต่อกันสนิท