ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0503001647

วันที่ขอ : 30 Dec 2548

วันที่รับคำขอ : 30 Dec 2548

เลขที่ประกาศ : 3511

วันที่ประกาศ : 10 Sep 2550

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3511

วันที่จดทะเบียน : 10 Sep 2550

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นายเจษฎา ธรรมวณิช และ/หรือนางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ และ/หรือนางสาวดวงพร อังสุมาลี ที่อยู่ 999 ถนนพุทธมณฑ, นางสาว ดวงพรอังสุมาลี, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นาย เจษฎาธรรมวณิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาว มาลาโง้วอมราภรณ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เต้านมเทียม

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 30 Dec 2558

IPC/ID

A41C 3/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : เต้านมเทียมตามการประดิษฐ์นี้ใช้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ผ่านการผ่าตัดเต้านมออกไป สามารถใช้แทนเต้านมด้านข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง เต้านมเทียมประกอบด้วย ตัวเต้านม และ ปลอกหุ้มที่สามารถถอดออกได้ มีลักษณะด้านหนึ่งเป็นผิวโค้งคล้ายเต้านมธรรมชาติ และอีกด้านหนึ่ง เป็นผิวเรียบ ซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสกับหน้าอกของผู้สวมใส่ เต้านมเทียมทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม ได้แก่ ฟองน้ำ เสริมเต้านม ผ้าชีฟอง แผ่นฟองน้ำสำหรับบุรอง วัสดุอ่อนนุ่มสำหรับอัดให้คงรูป และแผ่นสำหรับยึดติด

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เต้านมเทียมที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ด้านหนึ่งเป็นผิวโค้งคล้ายเต้านมธรรมชาติ และอีกด้านหนึ่งเป็นผิว เรียบ ประกอบด้วยตัวเต้านมและปลอกเต้านมที่สามารถถอดได้ ตัวเต้านม ด้านบนเป็นฟองน้ำเสริมเต้านม (1) เชื่อมต่อตามแนวขอบกับส่วนฐาน คือผ้าชีฟอง (2) ที่ตัดเป็นวงกลมบุรองด้วยแผ่นฟองน้ำ (3) โดยมีวัสดุอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้ (4) อัดอยู่ภายใน ปลอกเต้านม เป็นปลอกผ้ารูปวงกลมที่ด้านบนใช้ผ้าหนึ่งชิ้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ กว่าฐานของตัวเต้านม ทำเกล็ดไว้ภายใน ทำให้ปลอกด้านนอกมีส

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. เต้านมเทียมที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ด้านหนึ่งเป็นผิวโค้งคล้ายเต้านมธรรมชาติ และอีกด้านหนึ่งเป็นผิว เรียบ ประกอบด้วยตัวเต้านมและปลอกเต้านมที่สามารถถอดได้ ตัวเต้านม ด้านบนเป็นฟองน้ำเสริมเต้านม (1) เชื่อมต่อตามแนวขอบกับส่วนฐาน คือผ้าชีฟอง (2) ที่ตัดเป็นวงกลมบุรองด้วยแผ่นฟองน้ำ (3) โดยมีวัสดุอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้ (4) อัดอยู่ภายใน ปลอกเต้านม เป็นปลอกผ้ารูปวงกลมที่ด้านบนใช้ผ้าหนึ่งชิ้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ กว่าฐานของตัวเต้านม ทำเกล็ดไว้ภายใน ทำให้ปลอกด้านนอกมีส่วนโค้งรับกับผิวโค้งของตัวเต้านม และด้านนอกของปลอกติดด้วยแผ่นสำหรับยึดติด (5) เพื่อใช้ยึดติดกับเสื้อในของผู้ใช้ ปลอกด้านบน นี้เชื่อมติดกับส่วนด้านฐานที่เป็นผิวเรียบตามแนวขอบ โดยส่วนฐานใช้ผ้าสองชิ้น เชื่อมติดกันตาม แนวขอบวงกลม ในลักษณะวางเหลื่อมกันมีช่องเปิด (6) ตรงกลางสำหรับใส่ตัวเต้านม