ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0503001191

วันที่ขอ : 19 Sep 2548

วันที่รับคำขอ : 19 Sep 2548

เลขที่ประกาศ : 3021

วันที่ประกาศ : 28 Dec 2549

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3021

วันที่จดทะเบียน : 28 Dec 2549

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นายเจษฏา ธรรมมิญช และ/หรือ นายพิมพ์ประไพ ธีระชีพ และ/หรือ นางสาวนิชานันท์ ทับทิมแพทย์ 99 ถนนพุทธม, นางสาว นิชานันท์ทับทิมเทพย์, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นาย เจษฎาธรรมวนิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตรจารย์ นายแพทย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศศาสตร์หาญรุ่งโรจน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกนิ้วมือและนิ้วเท้า

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 19 Sep 2558

IPC/ID

A61F 5/01

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกนิ้วมือและนิ้วเท้า ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์สำหรับ ยึดตรึงกระดูกนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าที่หัก ที่ประกอบไปด้วย แผ่นโลหะน้ำหนักเบา, วัสดุลด อาการระคายเคือง และวัสดุรับน้ำหนัก โดยสามารถยึดตรึงนิ้วมือ หรือ เท้าที่หักได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่สัมผัสในการยึดตรึงไม่มากนัก ทำให้ช่วยลดแรงกดทับ และ ภาวะเสี่ยงของการเกิดนิ้วซีดได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกนิ้วมือและนิ้วเท้า ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วย แผ่น โลหะน้ำหนักเบา (1) ซึ่งเป็นแผ่นวัสดุรูปร่างสี่เหลี่ยมยาว ที่มีความยืดหยุ่น โดยด้านใด ด้านหนึ่งของโลหะน้ำหนักเบา (1) จะบุด้วย วัสดุป้องกันการระคายเคือง (2) ซึ่งเป็น วัสดุนุ่มบางที่มีขนาดและรูปร่างสอดคล้องกับแผ่นโลหะ (1) เพื่อใช้เป็นส่วนที่ช่วยลด การเสียดสีระหว่างนิ้วกับอุปกรณ์ และในด้านเดียวกับที่มีการบุวัสดุป้องกันการ ระคายเคือง (2) จะติดตั้งวัสดุรองรับน้ำหนัก (3) ที่ด้านข้างทั้งสองฝั่งของแผ่นโลหะ (1) นั้นโด

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกนิ้วมือและนิ้วเท้า ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วย แผ่น โลหะน้ำหนักเบา (1) ซึ่งเป็นแผ่นวัสดุรูปร่างสี่เหลี่ยมยาว ที่มีความยืดหยุ่น โดยด้านใด ด้านหนึ่งของโลหะน้ำหนักเบา (1) จะบุด้วย วัสดุป้องกันการระคายเคือง (2) ซึ่งเป็น วัสดุนุ่มบางที่มีขนาดและรูปร่างสอดคล้องกับแผ่นโลหะ (1) เพื่อใช้เป็นส่วนที่ช่วยลด การเสียดสีระหว่างนิ้วกับอุปกรณ์ และในด้านเดียวกับที่มีการบุวัสดุป้องกันการ ระคายเคือง (2) จะติดตั้งวัสดุรองรับน้ำหนัก (3) ที่ด้านข้างทั้งสองฝั่งของแผ่นโลหะ (1) นั้นโดยเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้ สำหรับรองรับนิ้ว ซึ่งวัสดุรองรับน้ำหนัก (3) จะมี ความสูงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนัก และประคองนิ้วที่บาดเจ็บ