ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0403001415

วันที่ขอ : 22 Dec 2547

วันที่รับคำขอ : 22 Dec 2547

เลขที่ประกาศ : 4899

วันที่ประกาศ : 04 Jun 2552

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 4899

วันที่จดทะเบียน : 04 Jun 2552

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวดุจดาว ตู้จินดา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์นายแพทย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์, อาจารย์นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ม้ายืนมีราวสำหรับมือจับ

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 22 Dec 2557

IPC/ID

B66B 23/12

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้ได้ม้ายืนมีราวสำหรับมือจับเพื่อช่วยในการพยุง การทรงตัว ลดปัญหาการพลัดตกจากอุปกรณ์ในขณะใช้งาน นอกจากนี้ม้ายืนมือจับยังประกอบด้วยที่จับมีแผ่นวัสดุกันลื่นติดอยู่ ช่วยให้เกิดความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ และยังสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามความเหมาะสมกับผู้ใช้ อีกทั้งใช้ได้ทั้งผู้ถนัดมือซ้ายและมือขวา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. ม้ายืนมีราวสำหรับมือจับ มีลักษณะประกอบด้วย แผ่นรูปสี่เหลี่ยม (1) มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมทำจากโลหะ โดยที่บริเวณด้านบนของแผ่นดังกล่าวติดตั้งแผ่นวัสดุกันลื่น (2) และบริเวณด้านล่างส่วนหน้าของแผ่นดังกล่าวมีขารองรับซ้าย (3a) ขารองรับขวา(3b) โดยที่ปลายด้านหนึ่งของขาดังกล่าวมีขารองกันลื่น (8)ประกบอยู่      มีลักษณะเฉพาะคือ พื้นที่ด้านล่างของแผ่นดังกล่าว ติดตั้งขารองรับซ้าย (4a) ขารองรับขวา&nb

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. ม้ายืนมีราวสำหรับมือจับ มีลักษณะประกอบด้วย แผ่นรูปสี่เหลี่ยม (1) มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมทำจากโลหะ โดยที่บริเวณด้านบนของแผ่นดังกล่าวติดตั้งแผ่นวัสดุกันลื่น (2) และบริเวณด้านล่างส่วนหน้าของแผ่นดังกล่าวมีขารองรับซ้าย (3a) ขารองรับขวา(3b) โดยที่ปลายด้านหนึ่งของขาดังกล่าวมีขารองกันลื่น (8)ประกบอยู่      มีลักษณะเฉพาะคือ พื้นที่ด้านล่างของแผ่นดังกล่าว ติดตั้งขารองรับซ้าย (4a) ขารองรับขวา (4b) ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกด้วยการเชื่อมติด โดยที่บริเวณด้านล่างของขารองรับดังกล่าวเจาะรูทะลุไว้จำนวนหนึ่ง และที่ปลายด้านหนึ่งติดตั้งขารองกันลื่น (8) ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งมีลักษณะกลวง จะเป็นส่วนรองรับการสวมของปลายอีกด้านหนึ่งของราวที่จับ (5) ที่ซึ่งด้านบนของราวที่จับดังกล่าว มีการดัดโค้งและติดตั้งวัสดุกันลื่น และที่ปลายทั้งสองสวมใส่กับขาที่รองรับ ซ้าย (4a) ขารองรับขวา (4b) จะเจาะรูที่บริเวณด้านข้างไว้จำนวนหนึ่ง โดยที่รูที่เจาะน็อตล็อคและประเก็น (7) จะทำหน้าที่ปรับระดับความสูงของราวจับเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 2. ม้ายืนมีราวสำหรับมือจับ ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ราวที่จับโลหะ (5) ที่ซึ่งส่วนที่ดัดโค้งนั้นยื่นออกด้านหน้าในทิศทางตรงข้ามกับที่ผู้ป่วยยืน