ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0403000386

วันที่ขอ : 02 Apr 2547

วันที่รับคำขอ : 02 Apr 2547

เลขที่ประกาศ : 3019

วันที่ประกาศ : 28 Dec 2549

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3019

วันที่จดทะเบียน : 28 Dec 2549

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวดุจดาว ตู้จินดา, นายเจษฎา ธรรมวณิช และ/หรือ นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ และ/หรือนางสาวดุจดาว ตู้จินดา และ/หรือ นายวิชรัติ , นาย วิชรัติคุณาอภิสิทธิ์, นางสาว ดุจดาวตู้จินดา, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นาย เจษฎาธรรมวนิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์นายแพทย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศศาสตร์หาญรุ่งโรจน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับแขวนแขน-ขา

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 02 Apr 2557

IPC/ID

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้เป็นอุปกรณ์สำหรับแขวนแขน-ขาผู้ป่วยสามารถปรับระดับความสูง-ต่ำ และหมุนตามทิศทางที่ต้องการได้ ออกแบบสำหรับล็อคกับข้างเตียงผ่าตัด โดยมีระบบล็อค 2 ชั้นเพิ่มความแข็งแรงป้องกันไม่ให้มีการเลื่อนหลุดของอุปกรณ์นี้ ซึ่งอาจจะทำอันตรายต่อแขน หรือขาที่แขวนได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์สำหรับแขวนแขน-ขา มีลักษณะประกอบด้วยอุปกรณ์แกนโลหะกลวงรูป ทรงกระบอก (1) และแกนโลหะตันรูปทรงกระบอกรูปอักษรตัวแอล(L) (2) ซ้อนกัน โดยแกน โลหะทั้งสองจะถูกสวมเข้าด้วยกัน ส่วนปลายของแกนโลหะกลวงรูปทรงกระบอก (1) จะโค้งลง เป็นรูปตัวอักษรตัวซี (C) ที่บริเวณปลายแกนโลหะกลวงรูปทรงกระบอกรูปอักษรตัวแอล (L) (2) จะมีรู (3) ไว้สำหรับร้อยห่วง (4) ห่วงล๊อค (5) และห่วงที่ส่วนปลายมี วัสดุเส้นใยสำหรับ คล้องแขนหรือขา (6) สำหรับส่วนที่ซ้อนกันจะถูกล็อคด้วยระบบกลไก 2 ชั้น ส่วนปลายอีกด้าน หนึ่งของแกนโลหะตัน

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์สำหรับแขวนแขน-ขา มีลักษณะประกอบด้วยอุปกรณ์แกนโลหะกลวงรูป ทรงกระบอก (1) และแกนโลหะตันรูปทรงกระบอกรูปอักษรตัวแอล(L) (2) ซ้อนกัน โดยแกน โลหะทั้งสองจะถูกสวมเข้าด้วยกัน ส่วนปลายของแกนโลหะกลวงรูปทรงกระบอก (1) จะโค้งลง เป็นรูปตัวอักษรตัวซี (C) ที่บริเวณปลายแกนโลหะกลวงรูปทรงกระบอกรูปอักษรตัวแอล (L) (2) จะมีรู (3) ไว้สำหรับร้อยห่วง (4) ห่วงล๊อค (5) และห่วงที่ส่วนปลายมี วัสดุเส้นใยสำหรับ คล้องแขนหรือขา (6) สำหรับส่วนที่ซ้อนกันจะถูกล็อคด้วยระบบกลไก 2 ชั้น ส่วนปลายอีกด้าน หนึ่งของแกนโลหะตันรูปทรงกระบอก (1) มีแท่งโลหะ (8) สำหรับเสียบเข้ากับรูที่เตียงคนไข้ ทำให้สามารถหมุนอุปกรณ์ได้โดยรอบ เพราะรูที่เตียงคนไข้เป็นเสมือนบ่าที่รองรับ สะดวกและ ง่ายต่อการใช้ในทิศทางที่ต้องการ มีลักษณะเฉพาะคือ ณ จุดที่อุปกรณ์แกนโลหะกลวงรูป ทรงกระบอก (1) และแกนโลหะตันรูปทรงกระบอกรูปอักษรตัวแอล(L) (2) ซ้อนกันนั้น สามารถหมุนได้รอบและสามารถปรับระดับความยาวเพื่อได้ความสูงที่เหมาะสมในการแขวน แขน หรือขา และมีตัวล๊อค (7) อย่างน้อย 2 ตัว ปลายด้านที่เป็นเกลียวทำให้สามารถหมุนเข้า-ออกได้ เมื่อหมุนตัวล็อค (7) เข้าไปปลายจะ ดันแกนโลหะเข้าไปทำให้ในส่วนนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงและเกิดความฝืด เพื่อยึด ไม่ให้ตัวอุปกรณ์เคลื่อนไปจากตำแหน่งที่ได้ตั้งเอาไว้ 2. อุปกรณ์สำหรับแขวนแขน-ขา ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งแกนโลหะตันรูปทรงกระบอก (2) มีรูปทรงเป็นรูปอักษรตัวแอล (L) 3. อุปกรณ์สำหรับแขวนแขน-ขา ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งส่วนปลายของแกนโลหะกลวง รูปทรงกระบอก (1) มีรูปทรงโค้งลงเป็นรูปอักษรตัวซี (C)