ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0503000133

วันที่ขอ : 02 Feb 2548

วันที่รับคำขอ : 04 Feb 2548

เลขที่ประกาศ : 2782

วันที่ประกาศ : 18 Aug 2549

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 2782

วันที่จดทะเบียน : 18 Aug 2549

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นาย วิชรัติคุณาอภิสิทธิ์, นางสาว ดุจดาวตู้จินดา, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นาย เจษฎาธรรมวนิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศศาสตร์หาญรุ่งโรจน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กางเกงสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 02 Feb 2558

IPC/ID

A61F13/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้เป็นกางเกงสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุซึ่งถูกออกแบบให้มีรอยผ่าที่บริเวณ ด้านข้างของขากางเกงทั้งสองข้าง เพื่อความสะดวกในการถอดและใส่ หรือนั่งบนสุขภัณฑ์เพื่อทำ การขับถ่าย รวมทั้งการฉีดยา โดยที่ผู้สวมใส่ไม่จำเป็นต้องขยับร่างกายมากเกินจำเป็น และลดการ กระทบกระเทือนบาดแผล

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. กางเกงสำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นกางเกงที่ผลิตจากวัสดุบางเบา มีลักษณะเฉพาะคือ ที่ขอบเอวด้านหน้า (1) และด้านหลัง (2) แยกจากกันโดยขอบเอวแต่ละด้านมี ช่อง หรือห่วง (3a ,3b) อย่างน้อย 1 ช่องสำหรับสอดเส้นวัสดุ (4a ,4b) อย่างน้อย 1 เส้นสำหรับรัด ขอบเอวให้พอเหมาะกับผู้สวม ที่ตะเข็บด้านนอกของขากางเกงข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง มี รอยผ่า (5) แนวตั้งตามความยาวของขากางเกงตั้งแต่บริเวณเอวลงไปถึงปลายขากางเกงอยู่อย่างน้อย ข้างละ 1 รอย สำหรับถอด หรือใส่ หรือสำหรับเปิดแผ่นปิดด้าน

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. กางเกงสำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นกางเกงที่ผลิตจากวัสดุบางเบา มีลักษณะเฉพาะคือ ที่ขอบเอวด้านหน้า (1) และด้านหลัง (2) แยกจากกันโดยขอบเอวแต่ละด้านมี ช่อง หรือห่วง (3a ,3b) อย่างน้อย 1 ช่องสำหรับสอดเส้นวัสดุ (4a ,4b) อย่างน้อย 1 เส้นสำหรับรัด ขอบเอวให้พอเหมาะกับผู้สวม ที่ตะเข็บด้านนอกของขากางเกงข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง มี รอยผ่า (5) แนวตั้งตามความยาวของขากางเกงตั้งแต่บริเวณเอวลงไปถึงปลายขากางเกงอยู่อย่างน้อย ข้างละ 1 รอย สำหรับถอด หรือใส่ หรือสำหรับเปิดแผ่นปิดด้านหน้า (8) หรือแผ่นปิดด้านหลัง (9) ออกเพื่อฉีดยา หรือนั่งบนสุขภัณฑ์เพื่อทำการขับถ่ายโดยไม่จำเป็นต้องถอดกางเกงออกทั้งหมด 2. กางเกงสำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งมีรอยผ่า (6) ที่บริเวณขา กางเกงขากางเกงข้างใดข้างหนึ่งอาจสั้นกว่ารอยผ่าอีกข้างหนึ่ง 3. กางเกงสำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งรอยผ่าทั้งสองข้าง สามารถเปิด หรือปิดได้โดยซิป (7a) และ/หรือเชือก (7b) และ/หรือกระดุม (7c) และ/หรือ แถบยึดติดชนิดอื่น (7d) ทำให้สามารถติด และดึงรอยผ่าของกางเกง (5, 6) ออกจากกันได้ โดยสะดวก และรวดเร็ว 4. กางเกงสำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ที่ซึ่งสามารถ ใส่กลับหน้าหลังได้