ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0403001279

วันที่ขอ : 17 Nov 2547

วันที่รับคำขอ : 17 Nov 2547

เลขที่ประกาศ : 3682

วันที่ประกาศ : 10 Oct 2550

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3682

วันที่จดทะเบียน : 10 Oct 2550

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางสาว นิชานันท์ทับทิมเทพย์, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นาย เจษฎาธรรมวณิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาว นัตติมาชูดวงแก้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับคลุมสายให้อาหารทางหน้าท้อง

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 17 Nov 2557

IPC/ID

A61F13/20

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์สำหรับคลุมสายให้อาหารทางหน้าท้อง ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็น ชุดคลุมคล้ายผ้ากันเปื้อน ที่สามารถปรับให้กระชับกับลำตัวผู้ป่วย โดยประกอบไปด้วย ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ แผ่นคลุมด้านหน้า ฝาครอบ และ แผ่นคลุมด้านหลัง โดยที่ บริเวณตรงกลางของแผ่นคลุมด้านหน้าได้เปิดเป็นช่อง สำหรับเชื่อมติดกับฝาครอบซึ่ง สามารถถอดออกได้ โดยใช้สำหรับครอบและเก็บสายให้อาหารทางหน้าท้อง ซึ่งช่วยป้อง กันการหลุดเลื่อนของสายให้อาหารทางหน้าท้องจากการพลิกตัวของผู้ป่วย และป้องกันไม่ ให้ผู้ป่วยการดึงสายให้อาหารทางหน้าท้องออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็กได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์สำหรับคลุมสายให้อาหารทางหน้าท้อง ประกอบไปด้วย แผ่นคลุมด้านหน้า (1), ฝาครอบ (7), และ แผ่นคลุมด้านหลัง (10) ที่มีลักษณะเฉพาะคือ แผ่นคลุมด้านหน้า (1) มี ลักษณะเป็นแผ่นรูปทรงเรขาคณิต ขอบส่วนหนึ่งของด้านบนติดตั้งสายรัด (2), (3) ซึ่งมี ลักษณะเป็นเส้นยาวโยงไปผูกกับลำคอผู้ป่วย ส่วนบริเวณตรงกลางเปิดเป็นช่องรูปวงกลม (4) สำหรับใช้เป็นช่องครอบสายให้อาหารทางหน้าท้อง โดยจะติดตั้ง แผ่นยึดติด (5) ไว้ โดยรอบช่องวงกลม เพื่อใช้เชื่อมติดกับ แผ่นยึดติด (6) ท

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์สำหรับคลุมสายให้อาหารทางหน้าท้อง ประกอบไปด้วย แผ่นคลุมด้านหน้า (1), ฝาครอบ (7), และ แผ่นคลุมด้านหลัง (10) ที่มีลักษณะเฉพาะคือ แผ่นคลุมด้านหน้า (1) มี ลักษณะเป็นแผ่นรูปทรงเรขาคณิต ขอบส่วนหนึ่งของด้านบนติดตั้งสายรัด (2), (3) ซึ่งมี ลักษณะเป็นเส้นยาวโยงไปผูกกับลำคอผู้ป่วย ส่วนบริเวณตรงกลางเปิดเป็นช่องรูปวงกลม (4) สำหรับใช้เป็นช่องครอบสายให้อาหารทางหน้าท้อง โดยจะติดตั้ง แผ่นยึดติด (5) ไว้ โดยรอบช่องวงกลม เพื่อใช้เชื่อมติดกับ แผ่นยึดติด (6) ที่ซึ่งติดตั้งไว้โดยรอบฐานด้านใน ของฝาครอบ (7) ซึ่งจะทำให้ประกอบฝาครอบ (7) เข้ากับแผ่นคลุมด้านหน้า (1) ได้ โดย จะนำสายให้อาหารทางหน้าท้องมาเก็บไว้ในฝาครอบนี้ และที่อีกด้านหนึ่งของแผ่นคลุม ด้านหน้า (1) จะติดตั้ง แผ่นยึดติด (8) เพื่อทำการเชื่อมติดเข้ากับแผ่นยึดติด (9) ที่ติดตั้งไว้ บนแผ่นคลุมด้านหลัง (10) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งจะทำให้สามารถ ประกอบแผ่นคลุมด้านหน้าเข้ากับแผ่นคลุมด้านหลังได้