ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0303000982

วันที่ขอ : 29 Sep 2546

วันที่รับคำขอ : 29 Sep 2546

เลขที่ประกาศ : 2337

วันที่ประกาศ : 03 Feb 2549

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 2337

วันที่จดทะเบียน : 03 Feb 2549

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวดุจดาว ตู้จินดา, นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, 1.นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ 2.นายกัมปนาท ศรีสวรรค์ 3.นางสาวดุจดาว ตู้จินดา 4.นางสาวสุภิดา ทับทิมแทพย์ ศ, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นางสาว สุภิดาทับทิมเทพย์, นางสาว ดุจดาวตู้จินดา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นพ. บรรเจิดนนทสูติ, นพ. วิโรจน์รักษากุล, นาง พิมลวรรณทัพยุทธพิจารณ์, อาจารย์ ธีระพลอมรเวชสุกิจ, ผศ. สิทธิพรศรีนวลนัด, ผศ. สุนัยลีวันแสงทอง, รศ. สุชายสุนทรภา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : การเตรียมสารแคปไซซินจากพริกกระเหรี่ยง

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 29 Sep 2556

IPC/ID

G01N30/90

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การเตรียมสารแคปไซซิน โดยสกัดจากพริกกระเหรี่ยง (Capsaicum frutescen L.) ที่ประกอบด้วย การคัดเลือกพริกกระเหรี่ยงที่มีแคปไซนอยส์ ในปริมาณสูงและมีรสเผ็ด เลือกเฉพาะเม็ดสีแดง นำมาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง นำมาปั่นละเอียด แล้วหมัก ด้วยแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์ เอทธานอล์) ในอัตราส่วน พริกกระเหรี่ยง 10 เปอร์เซ็นของ น้ำหนักโดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 12 ถึง 24 ชั่วโมง กรองกากพริกทิ้ง นำสารละลายที่กรองได้ไประเหยโดยการลดความดัน ภายใต้อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสถึง 75 องศาเซลเซียส จนเหลือปริมาตร 1 ใน 10 การเตรียมสารแคปไซซิน ที่ซึ่ง การคัดเลือกพริกกระเหรี่ยงดังกล่าว ทำโดย การเลือกเฉพาะเม็ดสีแดง ซึ่งเก็บเกี่ยวในช่วงเวลา 30 ถึง 35 วัน หลังจากต้นพริกออก ดอก การเตรียมสารแคปไซซิน พร้อมใช้ ประกอบด้วย - นำสารสกัดแคปไซซิน มาทำวิธี TLC เพื่อให้รู้ความเข้มข้นของสารแคปไซซิน - นึ่งฆ่าเชื้อสารสกัดแคปไซซิน แล้วบรรจุใส่ขวดสีชา ในปริมาณสารแคปไซซิน 28.5 ถึง 31.5 มิลลิกรัมต่อขวด - นำไประเหยแห้งโดยใช้ความเย็น ใช้เวลา 10 ถึง 12 ชั่วโมง ชุดคิท สารแคปไซซิน ที่ได้จากการเตรียมดังกล่าวข้างต้น เพื่อรักษาภาวะ กระเพาะปัสสาวะชนิดบีดตัวมากและรับรู้ไวเกิน ประกอบด้วย แคปไซซิน พร้อม ใช้ และสารละลาย 30 เปอร์เซ็นต์ เอทธานอล ในน้ำเกลือ ปริมาณ 100 มิลลิลิตร

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. การเตรียมสารแคปไซซินโดยสกัดจากพริกกระเหรี่ยง (Capsaicum frutescen L.) ที่ประกอบด้วย - คัดเลือกพริกกระเหรี่ยงที่มี แคปไซนอยส์ ในปริมาณสูงและมีรสเผ็ด เลือก เฉพาะเม็ดสีแดง นำมาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง - นำมาปั่นละเอียด แล้วหมักด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ เอทธานอล์ ใน อัตราส่วน พริกกระเหรี่ยง 10 เปอร์เซ็นของน้ำหนักโดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 28 องศา เซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 12 ถึง 24 ชั่วโมง กรองกากพริกทิ้ง - นำสารละลายที่กรองได้ไประเหยโดยการลด

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. การเตรียมสารแคปไซซินโดยสกัดจากพริกกระเหรี่ยง (Capsaicum frutescen L.) ที่ประกอบด้วย - คัดเลือกพริกกระเหรี่ยงที่มี แคปไซนอยส์ ในปริมาณสูงและมีรสเผ็ด เลือก เฉพาะเม็ดสีแดง นำมาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง - นำมาปั่นละเอียด แล้วหมักด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ เอทธานอล์ ใน อัตราส่วน พริกกระเหรี่ยง 10 เปอร์เซ็นของน้ำหนักโดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 28 องศา เซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 12 ถึง 24 ชั่วโมง กรองกากพริกทิ้ง - นำสารละลายที่กรองได้ไประเหยโดยการลดความดันภายใต้อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสถึง 75 องศาเซลเซียส จนเหลือปริมาตร 1 ใน 10 2. การเตรียมสารสกัดแคปไซซิน ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งการคัดเลือกพริกกระเหรี่ยง ดังกล่าว ทำโดยการเลือกเฉพาะเม็ดสีแดง ซึ่งเก็บเกี่ยวในช่วงเวลา 30 ถึง 35 วัน หลังจากต้นพริกออกดอก 3. การเตรียมสารแคปไซซิน พร้อมใช้ ที่ได้จากข้อถือสิทธิ 1 ประกอบด้วย - นำสารสกัดจากข้อถือสิทธิ 1 มาทำวิธี TLC เพื่อให้รู้ความเข้มข้นของสาร แคปไซซิน - นึ่งฆ่าเชื้อสารสกัดจากข้อถือสิทธิ 1 แล้วบรรจุใส่ขวดสีชา ในปริมาณสารแคป ไซซิน 28.5 ถึง 31.5 มิลลิกรัมต่อขวด - นำไประเหยแห้งโดยใช้ความเย็น ใช้เวลา 10 ถึง 12 ชั่วโมง 4. ชุดคิท (Kit) สารแคปไซซิน ที่ได้จากการเตรียมตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ประกอบด้วย - แคปไซซิน พร้อมใช้จากข้อถือสิทธิ 3 - 100 มิลลิลิตร ของสารละลาย 30 เปอร์เซ็นต์เอทธานอลโดยปริมาตร ในน้ำเกลือ 0.9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร