ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0603000751

วันที่ขอ : 06 Jun 2549

วันที่รับคำขอ : 06 Jun 2549

เลขที่ประกาศ : 3988

วันที่ประกาศ : 18 Jan 2551

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 3988

วันที่จดทะเบียน : 18 Jan 2551

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : นายมหาวิทยาลัยมหิดล, นาย มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาว ดวงพรอังสุมาลี, นางสาว นิชานันท์ทับทิมเทพย์, นาง พิมพ์ประไพธีระชีพ, นาย เจษฎาธรรมวนิช

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาว ประภากรนิลสนิท, รศ. อัญชลีตั้งตรงจิตร, รศ. วรรณะมหากิตติคุณ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กักฝุ่น

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 06 Jun 2559

IPC/ID

A47L9/32

B03C3/34

B01D46/48

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์กักฝุ่นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นจากสิ่งแวดล้อมเพื่อนำฝุ่นไปตรวจ วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยการสวมอุปกรณ์กักฝุ่นเข้าไปยังปลายท่อของเครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์กัก ฝุ่นนี้มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกที่ประกอบด้วย ท่อส่วนปลายสำหรับสัมผัสกับพื้นที่เก็บฝุ่น ห้อง กักฝุ่นที่สามารถกรองและกักฝุ่นได้สองชั้นด้วยแผ่นตะแกรงและกระดาษกรอง และท่อส่วนต้น สำหรับเสียบกับท่อเครื่องดูดฝุ่น โดยเชื่อมต่อกันแน่นด้วยเกลียวล็อคภายใน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์กักฝุ่นมีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกที่มีส่วนกลางโป่งออก ใช้สำหรับสวมเข้าที่ปลาย ท่อดูดของเครื่องดูดฝุ่น มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ท่อส่วนปลาย (1) ห้องกักฝุ่น (2) แผ่นตะแกรงชั้น ที่หนึ่ง (3) แผ่นตะแกรงชั้นที่สอง (4) และท่อส่วนต้น (5) มีลักษณะเฉพาะดังนี้ ท่อส่วนปลาย (1) เป็นส่วนที่ใช้สัมผัสกับฝุ่น ด้านบนเป็นเกลียวสำหรับหมุนล็อคได้พอดีกับ เกลียวของห้องกักฝุ่น (2) ท่อมีเส้นผ่าศูนย์กลางแคบลงมาด้านล่าง และที่ปากท่อมีพื้นที่หน้าตัดเอียง โดยเมื่อให้ปากท่อสัมผัสกับพื้นที่ที่ต้องการเ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์กักฝุ่นมีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกที่มีส่วนกลางโป่งออก ใช้สำหรับสวมเข้าที่ปลาย ท่อดูดของเครื่องดูดฝุ่น มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ท่อส่วนปลาย (1) ห้องกักฝุ่น (2) แผ่นตะแกรงชั้น ที่หนึ่ง (3) แผ่นตะแกรงชั้นที่สอง (4) และท่อส่วนต้น (5) มีลักษณะเฉพาะดังนี้ ท่อส่วนปลาย (1) เป็นส่วนที่ใช้สัมผัสกับฝุ่น ด้านบนเป็นเกลียวสำหรับหมุนล็อคได้พอดีกับ เกลียวของห้องกักฝุ่น (2) ท่อมีเส้นผ่าศูนย์กลางแคบลงมาด้านล่าง และที่ปากท่อมีพื้นที่หน้าตัดเอียง โดยเมื่อให้ปากท่อสัมผัสกับพื้นที่ที่ต้องการเก็บฝุ่น ตัวอุปกรณ์จะเอียงเข้าหาผู้ใช้ ทำให้สามารถจับ อุปกรณ์ใช้งานได้สะดวก ท่อส่วนปลาย (1) ต่อเชื่อมกับห้องกักฝุ่นหยาบ (2) ด้วยเกลียวหมุนล็อค ห้องกักฝุ่น (2) เป็นส่วนที่ใช้กักฝุ่น ทำจากวัสดุใสทำให้สามารถมองเห็นปริมาณฝุ่นที่เข้ามา ได้ ที่หน้าตัดทั้งสองด้านปิดด้วยแผ่นตะแกรง โดยหน้าตัดของห้องกักฝุ่นด้านใกล้ท่อส่วนปลาย (1) ปิดด้วยแผ่นตะแกรงชั้นที่หนึ่ง (3) ซึ่งเป็นตะแกรงที่มีรูพรุนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร ทำ หน้าที่ดักผงหยาบไว้ และปล่อยให้ฝุ่นละเอียดผ่านเข้าไปติดบนกระดาษกรองขนาดรู 1 ไมครอน ซึ่ง ใส่ไว้ภายในห้องกักฝุ่น (2) ขณะใช้งาน ส่วนหน้าตัดของห้องกักฝุ่นด้านใกล้ท่อส่วนต้น (5) ปิดด้วย แผ่นตะแกรงชั้นที่สอง (4) ซึ่งเป็นตะแกรงที่มีรูพรุนขนาดใหญ่ ทำหน้าที่รองรับกระดาษกรอง โดย ตะแกรงมีรูขนาดใหญ่เพื่อให้ลมผ่านไปได้ ทำให้การดูดไม่ติดขัด ห้องกักฝุ่นนี้ต่อเชื่อมกับท่อส่วนต้น (5) อย่างแน่นพอดี ท่อส่วนต้น (5) เป็นส่วนที่ใช้สวมเข้ากับท่อดูดของเครื่องดูดฝุ่น มีเส้นผ่าศูนย์กลางแคบและ ปลายกว้างขึ้นไปใช้ต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น เพื่อให้สามารถสวมได้แน่นพอดี