ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0703000342

วันที่ขอ : 19 Mar 2550

วันที่รับคำขอ : 19 Mar 2550

เลขที่ประกาศ : 4411

วันที่ประกาศ : 14 Aug 2551

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 4411

วันที่จดทะเบียน : 14 Aug 2551

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุดารัตน์ ปรากฏชื่อ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับแขวนขวด

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 19 Mar 2560

IPC/ID

G09F3/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์สำหรับแขวนขวด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แขวนขวดให้อาหาร เลือดและตัวยาทางสายยาง ซึ่ง เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้าน โดยสิ่งประดิษฐ์ นี้มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสูง มีความทนทานแข็งแรง เนื่องจากวิธีการร้อยวัสดุที่มีลักษณะเป็นตาข่าย และ สามารถปรับขนาดห่วงวงกลมและขนาดของอุปกรณ์สำหรับแขวนขวดให้หมาะสมกับขวดที่จะแขวนได้ สะดวกในการเคลื่อนย้ายได้และพับเก็บได้ง่าย

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์สำหรับแขวนขวด ตามลักษณะการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยวัสดุ (1) ผูกติดกันในทิศทางตรงกันข้าม ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของห่วงวงกลม (2) เพื่อให้เกิดความสมดุล โดยมี วัสดุที่มีความยืดหยุ่นเส้นสั้น (3) ที่ใช้ร้อยวัสดุ (1) เข้าด้วยกันเพื่อเป็นตัวล็อคไม่ให้มีการเคลื่อนที่ นำปลาย ของวัสดุ (1) แต่ละเส้นมาจับคู่ร้อยสลับไขว้ไปมา ซึ่งมีตัวล็อค (3) ร้อยเข้าไปเป็นช่วง ๆ ให้มีระยะห่างและ ความยาวให้เหมาะสมกับความสูงของขวดที่จะแขวนได้ แล้วนำปลายวัสดุ (1) ทั้ง 4 เส้นมาผูกเข้าด้วยกัน และเก็บปลายให้สวยงาม โดยมี

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์สำหรับแขวนขวด ตามลักษณะการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยวัสดุ (1) ผูกติดกันในทิศทางตรงกันข้าม ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของห่วงวงกลม (2) เพื่อให้เกิดความสมดุล โดยมี วัสดุที่มีความยืดหยุ่นเส้นสั้น (3) ที่ใช้ร้อยวัสดุ (1) เข้าด้วยกันเพื่อเป็นตัวล็อคไม่ให้มีการเคลื่อนที่ นำปลาย ของวัสดุ (1) แต่ละเส้นมาจับคู่ร้อยสลับไขว้ไปมา ซึ่งมีตัวล็อค (3) ร้อยเข้าไปเป็นช่วง ๆ ให้มีระยะห่างและ ความยาวให้เหมาะสมกับความสูงของขวดที่จะแขวนได้ แล้วนำปลายวัสดุ (1) ทั้ง 4 เส้นมาผูกเข้าด้วยกัน และเก็บปลายให้สวยงาม โดยมีลักษณะพิเศษคือ วิธีการร้อยสลับไขว้ไปมาของวัสดุ (1) เป็นลักษณะตาข่าย ทำให้เกิดความมั่นคง และมีความสมดุลมีการกระจายตัวในการรับน้ำหนักของขวดที่จะแขวน เมื่อมีการใช้ งานสามารถปรับขนาดของห่วงวงกลม (2) เพื่อให้เหมาะสมกับคอขวดที่จะแขวนได้ง่าย และระยะห่าง ของการร้อยสายของของขวดสามารถปรับให้เข้ากับขนาดขวดต่าง ๆ ได้โดยสามารถปลดวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เส้นสั้น (3) และปรับระยะของการร้อยสลับไขว้ไปมาของวัสดุ (1) ให้เข้ากับขนาดของขวดแต่ละชนิดที่จะ แขวนได้ 2. อุปกรณ์สำหรับแขวนขวด ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง วัสดุ (1) เลือกได้จากยางหรือพลาสติก 3. อุปกรณ์สำหรับแขวนขวด ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง ห่วงวงกลม (2) , ตัวล็อค (3) สามารถทำจากวัสดุชนิดอะลูมิเนียมหรือพลาสติก