ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0503001609

วันที่ขอ : 26 Dec 2548

วันที่รับคำขอ : 26 Dec 2548

เลขที่ประกาศ : 6164

วันที่ประกาศ : 22 Apr 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6164

วันที่จดทะเบียน : 22 Apr 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นายเจษฎา ธรรมวนิช, นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวดุจดาว ตู้จินดา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอุดม อุปมาณ, นางสาวสาวิตรี จันทคา, นางบังอร วงษ์เนตร, นางสาวประภาพร ชอบเล่น

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สายคาดนิรภัยสำหรับรถเข็นผู้ป่วย

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 26 Dec 2558

IPC/ID

F16B 1/00

A61G 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :          สายคาดนิรภัยสำหรับรถเข็นผู้ป่วยนี้ เป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติจากการพลัดตกหกล้ม จากพาหนะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากอวัยวะ เช่น ที่ปลายเท้า   ส้นเท้า ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่นั้งรถเข็น ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ให้มีความปลอดภัยจากการใช้รถเข็นปผู้ป่วย โดยสายคาดนิรภัยสำหรับรถเข็นผู้ป่วย ประกอบไปด้วย สายรัดคาดเอว(1), สายรัดสะพาย (2), สายคล้องเท้า(3) และ แผ่นประคองส้นเท้า  (4) ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวสามารถแยกออกจากกัน และ ถอดเข้าออกจากรถเข็นได้ โดยสามารถใช้ร่วมกันทั้งหมด และ/หรือ ใช้ร่วมกันเพียงบางส่วน และ/หรือ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. สายรัดนิรภัยนิรภัยสำหรับรถเข็นผู้ป่วย มีลักษณะพิเศษประกอบไปด้วย  สายรัดคาดเอว (1) สายรัดสะพาย (2) สายคล้องเท้า (3) และแผ่นประคองส้นเท้า (4) มีรายละเอียดดังนี้              สายรัดคาดเอว (1) มีลักษณะเป็นสายรัดที่ติดตั้งตัวล็อคตัวผู้ (12) และตัวล็อคตัวเมีย (13) ที่ปลายแต่ละด้านสำหรับล็อคเข้าด้วยกันเมื่อคาดเอวผู้ป่วย ที่มีห่วงล็อคสายรัด&n

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. สายรัดนิรภัยนิรภัยสำหรับรถเข็นผู้ป่วย มีลักษณะพิเศษประกอบไปด้วย  สายรัดคาดเอว (1) สายรัดสะพาย (2) สายคล้องเท้า (3) และแผ่นประคองส้นเท้า (4) มีรายละเอียดดังนี้              สายรัดคาดเอว (1) มีลักษณะเป็นสายรัดที่ติดตั้งตัวล็อคตัวผู้ (12) และตัวล็อคตัวเมีย (13) ที่ปลายแต่ละด้านสำหรับล็อคเข้าด้วยกันเมื่อคาดเอวผู้ป่วย ที่มีห่วงล็อคสายรัด (11) โดยสายรัดคาดเอว (1) เชื่อมต่อกับสายรัดสะพาย (2) ทำมุม 45 องศากับสายรัดคาดเอว (1) มีลักษณะเป็นสายรัดที่มีติดตั้งตัวล็อคตัวผู้ (21) และ ตัวล็อคตัวเมีย (22) ที่ปลายแต่ละด้านของสายรัดสะพาย (2) เพื่อให้สายรัดสะพาย (2) เชื่อมติดกันเวลารัดช่วงวลำตัวผู้ป่วย โดยมีห่วงล็อคสายรัด (22) ที่ติดตั้งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสายรัดสะพาย (2) เพื่อให้สายรัดสะพาย (2) เชื่อมติดกันเวลารัดช่วงลำตัวผู้ป่วย โดยมีห่วงล็อคสายรัด (23) ที่ติดตั้ง ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสายรัดสายสะพาย (2) เป็นตัวปรับระยะ              - สายคล้องเท้า (3) มีลักษณะเป็นผ้า (35) หุ้มด้านนอกและภายในถูกบุด้วยฟองน้ำ ด้านปลายของผ้า (35) ด้านปลายทั้งสองข้างมีสายคล้องที่มีการติดตั้งตัวล็อคตัวผู้ (31) , สายคล้องตัวล็อคตัวผู้ (32) ที่ปลายด้านหนึ่งและติดตั้งตัวล็อคตัวเมีย (33), สายคล้องตัวเมีย (34) ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้สายคล้องเชื่อมติดกัน               - แผ่นประคองส้นเท้า (4) มีลักษณะเป็นสายรัดยาวที่ติดตั้งตัวล็อคตัวผู้และตัวล็อคตัวเมีย ที่ปลายแต่ละด้าน