ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0703000925

วันที่ขอ : 24 Aug 2550

วันที่รับคำขอ : 24 Aug 2550

เลขที่ประกาศ : 4793

วันที่ประกาศ : 20 Mar 2552

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 4793

วันที่จดทะเบียน : 20 Mar 2552

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เดโช จักราพานิชกุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เตียงสำหรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 24 Aug 2560

IPC/ID

A47C 19/00

A61G 7/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยซึ่งออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยมีส่วนเว้าที่บริเวณหนึ่งบริเวณใดของเตียงและ/หรือเบาะเพื่อให้สามารถเข้าถึงและทำการตรวจได้โดยง่าย จึงทำให้การตรวจด้วยความถี่สูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เตียงสำหรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ประกอบด้วย เตียง (1) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นพื้นราบ สำหรับให้ผู้ป่วยนอนโดยมีเบาะ(2)วางอยู่ทางด้านบนสำหรับรองรับตัวผู้ป่วยโดยที่บริเวณใต้เตียงมีโครงสร้างช่วยเสริมความแข็งแรง(6)ยึดติดอยู่กับคานกลาง(7)ตามความยาวของเตียงซึ่งคานกลาง(7)นี้ถูกยึดติดกับคานเชื่อม(8)ที่เชื่อมระหว่างขาเตียง(10)โดยที่ด้านใต้ขาเตียงถูกจัดให้มีล้อ(9)ขาละหนึ่งล้อโดยล้อสามารถปรับล๊อคได้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ที่เตียง(1)ถูกจัดให้มีส่วนเว้า(3)ทางด้า

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. เตียงสำหรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ประกอบด้วย เตียง (1) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นพื้นราบ สำหรับให้ผู้ป่วยนอนโดยมีเบาะ(2)วางอยู่ทางด้านบนสำหรับรองรับตัวผู้ป่วยโดยที่บริเวณใต้เตียงมีโครงสร้างช่วยเสริมความแข็งแรง(6)ยึดติดอยู่กับคานกลาง(7)ตามความยาวของเตียงซึ่งคานกลาง(7)นี้ถูกยึดติดกับคานเชื่อม(8)ที่เชื่อมระหว่างขาเตียง(10)โดยที่ด้านใต้ขาเตียงถูกจัดให้มีล้อ(9)ขาละหนึ่งล้อโดยล้อสามารถปรับล๊อคได้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ที่เตียง(1)ถูกจัดให้มีส่วนเว้า(3)ทางด้านข้างเตียงจำนวนมากกว่าหนึ่งช่องและที่ด้านบนซึ่งมีเบาะ(2)ก็ถูกจัดให้มีส่วนเว้าซึ่งลักษณะและจำนวนที่สอดคล้องกับส่วนเว้า(3)ของเตียง(1) 2. เตียงสำหรับการตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งส่วนเบาะที่แยกส่วน(4,5)มีขนาดที่สามารถประกอบเข้าพอดีกับช่องเว้าของเบาะ(2)ซึ่งสามารถแยกได้อย่างน้อยสองส่วน