ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0903000260

วันที่ขอ : 20 Mar 2552

วันที่รับคำขอ : 20 Mar 2552

เลขที่ประกาศ : 7447

วันที่ประกาศ : 07 Sep 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 7447

วันที่จดทะเบียน : 07 Sep 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางนฤมล ทองอินทร์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 10 Feb 2560

IPC/ID

A61F 13/00

A61F 9/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      อุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ทรงสี่เหลี่ยมที่มี ช่องว่างตรงกลาง ประกอบไปด้วยขอบของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูกทั้ง 4 ด้าน โดยบริเวณขอบของ อุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูกภายในจะมีช่องว่างซึ่งช่องว่างดังกล่าวจะใช้สำหรับบรรจุวัสดุทรงกลมขนาด เล็กที่ทำให้ขอบของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูกมีลักษณะผิวไม่เรียบ ซึ่งเมื่อนำไปวางบนใบหน้าจะช่วย ให้การพิมพ์จมูกเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :      1. อุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ทรงสี่เหลี่ยมที่ทำมาจากวัสดุที่มีความ ยืดหยุ่นโดยอุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูกมีช่องว่างตรงกลาง (1) และมีขอบของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก 4 ด้าน คือ ด้านบน (2) ด้านล่าง (3) และด้านข้าง 2 ข้าง (4), (5) ซึ่งภายในของบริเวณของขอบทั้ง 4 ด้านของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก จะมีช่องว่าง (6) อยู่ภายใน เพื่อสำหรับไว้รองรับวัสดุทรงกลม ขนาดเล็กจำ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

     1. อุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ทรงสี่เหลี่ยมที่ทำมาจากวัสดุที่มีความ ยืดหยุ่นโดยอุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูกมีช่องว่างตรงกลาง (1) และมีขอบของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก 4 ด้าน คือ ด้านบน (2) ด้านล่าง (3) และด้านข้าง 2 ข้าง (4), (5) ซึ่งภายในของบริเวณของขอบทั้ง 4 ด้านของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก จะมีช่องว่าง (6) อยู่ภายใน เพื่อสำหรับไว้รองรับวัสดุทรงกลม ขนาดเล็กจำนวนมากที่บรรจุอยู่เต็มพื้นที่ในช่องว่าง (6) ของขอบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์มี ลักษณะผิวไม่เรียบ โดยขอบด้านล่าง (3) ของอุปกรณ์จะมีขนาดเล็กกว่าขอบด้านบน (2) เพื่อให้ เหมาะสมกับการนำไปวางบนใบหน้าผู้ป่วย โดยส่วนขอบด้านล่าง (3) เป็นส่วนสำหรับวางที่ตำแหน่ง ใต้จมูกและพื้นที่เหนือขอบปากพอดี ส่วนขอบบน (2) จะอยู่บริเวณหน้าผาก ส่วนขอบด้านซ้ายและ ขวา (4),(5) อยู่บริเวณข้างแก้มไปถึงแนวขมับ ช่องว่างตรงกลาง (1) ก็จะอยู่ในบริเวณจมูกพอดี       โดยมีลักษณะเฉพาะคืออุปกรณืสำหรับพิมพ์จมูกมีช่องว่างตรงกลาง (1) และมีขอบของอุปกรณ์ สำหรับพิมพ์จมูก 4 ด้าน คือ ด้านบน (2) ด้านล่าง (3) และด้านข้าง 2 ข้าง (4),(5) ซึ่งภายในของ บริเวณของขอบทั้ง 4 ด้านของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์จมูก จะมีช่องว่าง (6) อยู่ภายใน เพื่อสำหรับไว้ รองรับวัสดุทรงกลมขนาดเล็กจำนวนมากที่บรรจุอยู่เต็มพื้นที่ในช่องว่าง (6) ของขอบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งจะ ทำให้อุปกรณ์มีลักษณะผิวไม่เรียบ โดยขอบด้านล่าง (3) ของอุปกรณ์จะมีขนาดเล็กกว่าขอบด้านบน (2)