ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0603001617

วันที่ขอ : 04 Oct 2549

วันที่รับคำขอ : 04 Oct 2549

เลขที่ประกาศ : 6395

วันที่ประกาศ : 21 Jul 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6395

วันที่จดทะเบียน : 21 Jul 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมงคล อ่อนบาง, นายประพันธ์ เลาะสันเทียะ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ชุดสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 04 Oct 2559

IPC/ID

A47K 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :         การประดิษฐ์ชุดสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี้ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ความสะดวกในการบริการพยาบางการสระผมที่เตียงผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้องนอนพักฟื้นบนเตียงหลายวันหรือผู้ป่วยบางรายอาจนอนบนเตียงตลอดชีวิต โดยสิ่งประดิษฐ์นี้มีความเหมาะสมในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสุขสบาย ของผู้ป่วยและความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะเสี่ยงต่อการลื่นล้มของผู้ให้บริการ ญาติผู้ป่วย และผู้ป่วยรวมทั้งไม่เกิดอาการปวดหลังของผู้ให้บริการ สิ่งประดิษฐ์นี้มีขนาดเล็ก ในงานสะดวกและประหยัดเวลาในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งใช้สำหรับสระผมกับผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งสามารถปรับความสูงให้เหมาะกับเตียงผู้ป่วยได้ 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. ชุดสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โครงสร้างส่วนด้านล่าง และโครงสร้างส่วนด้านบน             โครงสร้างส่วนด้านล่าง มีฐาน (1) ที่มีโครงล้อเลื่อน (2) ด้านปลายสุดที่ติดอยู่กับพื้นมีล้อเลื่อน (3) ส่วนปลายอีกด้านจะถูกเชื่อมต่อกับส่วนขา  (4) ที่ปรับระดับขึ้นลงได้  โดยมีตัวล็อค (5) ติด

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. ชุดสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โครงสร้างส่วนด้านล่าง และโครงสร้างส่วนด้านบน             โครงสร้างส่วนด้านล่าง มีฐาน (1) ที่มีโครงล้อเลื่อน (2) ด้านปลายสุดที่ติดอยู่กับพื้นมีล้อเลื่อน (3) ส่วนปลายอีกด้านจะถูกเชื่อมต่อกับส่วนขา  (4) ที่ปรับระดับขึ้นลงได้  โดยมีตัวล็อค (5) ติดตั้งตรงตำแหน่งใดตำแหน่งของส่วนขา (4)      โครงสร้างส่วนด้านบน ด้านปลายสุดของส่วนขา (4) จะเชือมต่อกับแผ่นโลหะเรียบ (61)  ที่ทำมุม 140 องศา จำนวน 4 ชิ้น ที่มีโลหะยาวมาเชื่อมต่อโดยรอบทั้ง 4 ด้าน เพื่อรองรับอ่างน้ำ (7) โดยด้านล่างของอ่างน้ำ (7) จะเชื่อมต่อกับสายนำทิ้ง (8) และนำก๊อกน้ำ (9)  มาติดตรงตำแหน่งตัวยึดที่โครงรับแกนกลาง (6) โดยด้านหนึ่งของก๊อกน้ำ (9) ต่อกับสายยาง (10) ส่วนปลายของสายยางต่อเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นส่วนอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับฝักบัว (11)เมื่อใช้งานก็นำฝักบัว (11) มาแขวนไว้ที่ขาตั้งสำหรับแขวนฝักบัว (12) โดยทำหน้าที่ยึดฝักบัวอยู่กับที่ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ส่วนขา (4)  ปรับให้เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงได้ โดยมีตัวล็อค (5) เป็นตัวทำมุม ให้เหมาะสมกับความสูงของเตียงและผู้ให้บริการสระผม  2. ชุดสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่ง ล้อเลื่อน (1)จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้อ 3. ชุดสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่ง อ่างน้ำ (7)มีช่องขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สำหรับใส่อุปกรณ์สระผม 4. ชุดสระผมเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่ง ขาตั้งสำหรับแขวนฝักบัว (12) มีลักษณะเป็นแบบยืดหยุ่น โยกเอียง ซ้าย-ขวา หรือขึ้นลง