ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0803000149

วันที่ขอ : 07 Feb 2551

วันที่รับคำขอ : 07 Feb 2551

เลขที่ประกาศ : 5168

วันที่ประกาศ : 18 Dec 2552

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 5168

วันที่จดทะเบียน : 18 Dec 2552

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอุดม อุปมาณ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : แถบยึดเข็มเจาะท้อง

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 07 Feb 2561

IPC/ID

A61F 9/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : แถบยึดเข็มเจาะท้องนี้ เป็นแถบสำหรับยึดเข็มให้คาอยู่กับที่และไม่เลื่อนหลุด เมื่อเจาะหน้า ท้องดูดเอาน้ำออก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งกว่าจะดูดน้ำออกหมด เพราะในขณะที่ดูดน้ำอยู่นั้นเข็มยัง คาอยู่ตรงหน้าท้องของผู้ป่วย โดยสิ่งประดิษฐ์นี้จะทำหน้าที่ยึดเข็มบนหน้าท้องให้อยู่กับที่ มีลักษณะเป็น แถบยาว 2 ส่วน คือ แถบยึดติดบนผ้าสำหรับการผ่าตัด (1) และแถบสำหรับเป็นตัวยึดเข็ม (2)

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. แถบยึดเข็มเจาะท้อง ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ แถบยึดบนผ้าสำหรับการผ่าตัด (1) และ แถบสำหรับเป็นตัวยึดเข็ม (2) โดย แถบยึดบนผ้าสำหรับการผ่าตัด (1) ประกอบด้วย ช่อง (11) บริเวณรอบของช่อง (11) ถูกติด ด้วยแถบ (12) บริเวณโดยรอบตรงตำแหน่งกึ่งกลางทั้งสี่ทิศทาง ขณะใช้งานใช้ร่วมกับแถบสำหรับเป็นตัวยึด เข็ม (2) โดยแถบชิ้นที่สอง (22) มาวางตรงตำแหน่งกึ่งกลางแล้วทำการเจาะรูเป็นช่อง ซึ่

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. แถบยึดเข็มเจาะท้อง ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ แถบยึดบนผ้าสำหรับการผ่าตัด (1) และ แถบสำหรับเป็นตัวยึดเข็ม (2) โดย แถบยึดบนผ้าสำหรับการผ่าตัด (1) ประกอบด้วย ช่อง (11) บริเวณรอบของช่อง (11) ถูกติด ด้วยแถบ (12) บริเวณโดยรอบตรงตำแหน่งกึ่งกลางทั้งสี่ทิศทาง ขณะใช้งานใช้ร่วมกับแถบสำหรับเป็นตัวยึด เข็ม (2) โดยแถบชิ้นที่สอง (22) มาวางตรงตำแหน่งกึ่งกลางแล้วทำการเจาะรูเป็นช่อง ซึ่งได้นำแถบเพิ่ม ความแข็งแรง (24) มาวางซ้อนบนแถบชิ้นที่สอง (22) โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ช่องกลม (25) สามารถปรับ ระดับได้ตามความสูงได้ตามขนาดของเข็ม (3) ซึ่งปลายเข็ม (3) อีกด้านหนึ่งต่อด้วยสายน้ำเกลือ (4) สำหรับ เป็นทางผ่านให้น้ำที่ถูกดูดออกจากช่องท้องไปยังส่วนที่รองรับที่ได้เตรียมไว้